Header Ads

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາມາດກວດເຫັນຜູ້ກະທໍາຜິດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ຫຼາຍ 631 ກໍລະນີ ລວມມີ 702 ຄົນອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງ ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ວ່າ : ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ລາຍ ງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ8 ທີ່ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້(5/6/5018)ວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດດັດສົມ ແລະ ຍຸບເລີກໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດປຸງແຕ່ງໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໄດ້ທັງໝົດ 1.545 ຫົວໜ່ວຍ ຈາກຈໍານວນທັງໝົດ 2.857 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນຈໍານວນ 1.545 ຫົວໜ່ວຍທີ່ປະຕິບັດໄດ້ ໃນນັ້ນ ມີໂຮງງານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ແລະ ໃກ້ກັບ 3 ປະເພດປ່າ ຈໍານວນ 27 ໂຮງງານ, ມີໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ 328 ໂຮງງານ ແລະ ທຸລະກິດປຸງແຕ່ງໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍແບບຄອບຄົວ 1.190 ຫົວໜ່ວຍ.ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ສາມາດກວດເຫັນຜູ້ກະທໍາຜິດ 631 ກໍລະນີ ລວມທັງໝົດ 702 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີພະນັກງານລັດ 421 ຄົນ, ຜູ້ປະກອບການ 59 ຄົນ, ປະຊາຊົນ 222 ຄົນ ກໍ່ໄດ້ມີການປັບໄໝ ແລະ ລົງໂທດຜູ້ກະທໍາຜິດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.ລັດຖະບານຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນແມ່ບົດ ໃນການພັດທະນາທີ່ດິນ ເພື່ອນຳສະເໜີ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ເພື່ອພິຈາລະນາ (ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະລາຍງານເພີ່ມຕື່ມ)


ພາບ ແລະ ຂ່າວ : ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______


No comments

Powered by Blogger.