Header Ads

ຄະນະສານອາຍາສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳຄຸກ 3 ປີ ຖານສໍ້ໂກ້ງຊັບພົນລະເມືອງ ມູນຄ່າ 10.534.635 ບາດນາງ ພູເງິນ ອາຍຸ 28 ປີ ຢູ່ບ້ານໄຮ່ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືກຄະນະສານອາຍາສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕັດອິດສະຫຼະພາບ 3 ປີ ປັບໃໝ 8.000.000 ກີບ ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2018, ຖານສໍ້ໂກ້ງຊັບພົນລະເມືອງ ມູນຄ່າ 10.534.635 ບາດ ຕາມກົດໝາຍອາຍາມາດຕາ 120 ວັກ 2, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ສະບັບປັບປຸງປີ 2012 ມາດຕາ 152 ຂໍ້ 5 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ມາດຕາ 83.ສຳນວນຄະດີອາຍາຂອງ ນາງ ພູເງິນ (ຈຳເລີຍ) ເລກທີ 174/ອຍກ.ນວ ລົງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2018 ຖືກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນຳມາປະກອບເຂົ້າໃນຄຳຖະແຫຼງ ເລກທີ 299/ອຍກ.ນວ ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2018 ເພື່ອຖະແຫຼງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າບັນດາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງທີ່ປະກອບເຂົ້າໃນສຳນວນຄະດີຢ່າງລະອຽດ, ຖີ່ຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສ ແລ້ວເຫັນວ່າ: ມີຫຼັກຖານຮັດກຸມທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ພຽງພໍຢັ້ງຢືນວ່າ ການກະທຳຂອງຈຳເລີຍເປັນການກະທຳທາງອາຍາ ໃນສະຖານການສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງກຳມະສິດຂອງພົນລະເມືອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 120 ຢ່າງແທ້ຈິງ

ເຫັນວ່າ: ໃນໄລຍະປີ 2014 ຈຳເລີຍໄດ້ໃຊ້ເລ່ລ່ຽມຕົວະຍົວະຫຼອກລວງດ້ວຍການໄປຊື້ຫົວອາຫານປານຳໂຈດທາງແພ່ງ ຊື່ ນາງ ນັນທິຍາ ອາຍຸ 48 ປີ ສັນຊາດໄທ ພັກເຊົາຢູ່ບ້ານຈອມເພັດໃຕ້ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊື້ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນຈ່າຍເງິນສົດ ຕໍ່ມາຈຳເລີຍໄດ້ຕົວະວ່າປາໃນກະຊັງກຳລັງໃຫຍ່ ເມື່ອຂາຍປາໄດ້ເງິນຊິຈ່າຍໃຫ້ຕາມຫຼັງ ຈຶ່ງຂໍຕິດໜີ້ຫົວອາຫານຈຳນວນຫຼາຍຄັ້ງ ເມື່ອຈຳເລີຍຂາຍປາແລ້ວ ກໍບໍ່ນຳເອົາເງິນໄປໃຊ້ໜີ້ໂຈດທາງແພ່ງ, ມາວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2016 ໂຈດຈຶ່ງໄດ້ໄລ່ລຽງບິນຄ່າຫົວອາຫານທີ່ຕິດໜີ້ ຕົກເປັນເງິນ 10.534.635 ບາດ, ເມື່ອຈຳເລີຍບໍ່ມີເງິນຈ່າຍໃຫ້ ແລະ ອ້າງວ່າຊິປະກາດຂາຍດິນ ແລະ ກະຊັງປາ ເພື່ອເອົາເງິນມາໃຫ້ໂຈດທາງແພ່ງຈາກນັ້ນຈຳເລີຍໄດ້ເອົາຕົວຫຼົບໜີ. ມາວັນທີ 28 ທັນວາ 2016, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລົງສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໄຮ່ ເພື່ອກວດກາສະຖານທີ່ປາກະຊັງ ຈຳນວນ 58 ຄອກ ຂອງຈຳເລີຍ ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທຶກອາຍັດໄວ້, ມາຮອດວັນທີ 21 ເມສາ 2017 ຈຳເລີຍໄດ້ລັກຂາຍກະຊັງປາແລ້ວນຳເງິນໄປໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຫຼິ້ນການພະນັນໝົດ, ເຊິ່ງການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຈຳເລີຍໄດ້ໃຫ້ການຮັບສາລະພາບຕາມບົດບັນທຶກຄຳໃຫ້ການ ຄັ້ງທີ 22-25 ທັນວາ 2017 ແລະ ຄັ້ງວັນທີ 8 ມັງກອນ 2018.

ນອກນີ້, ສານຍັງເຫັນວ່າ: ການກະທຳຂອງຈຳເລີຍ ເປັນການກະທຳຜິດໂດຍເຈດຕະນາ ເນື່ອງຈາກຈຳເລີຍໄດ້ໃຊ້ເລ່ລ່ຽມຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ດ້ວຍການໄປຊື້ຫົວອາຫານປານຳໂຈດທາງແພ່ງ ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນຈ່າຍເງິນສົດ ແລະ ອ້າງວ່າຂາຍປາໄດ້ເງິນແລ້ວຈະມາຈ່າຍໜີ້, ແຕ່ເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍປາໄປໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວ ແລະ ຫຼິ້ນການພະນັນໝົດ, ເຫັນວ່າຈຳເລີຍມີສຳປະຊັນຍະສົມບູນດີ ບໍ່ເປັນບ້າເສຍຈິດ ແລະ ເຖິງກະສຽນອາຍຸທາງອາຍາແລ້ວ, ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າການກະທຳຂອງຕົນນັ້ນເປັນການກະທຳຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ, ດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຫຼັກຖານຕົວຈິງ ຈຶ່ງສະເໜີມາຍັງສານພິຈາລະນາລົງໂທດ ນາງ ພູເງິນ ຕາມກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 120 ວັກ 2 ແລະ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ກໍ່ໄວ້ໃຫ້ກັບໂຈດທາງແພ່ງ.


ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນສພ ຄວາມສະຫງົບ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______


No comments

Powered by Blogger.