Header Ads

ຕັດສິນຈຳຄຸກຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດ 3 ຄົນ 5 ປີ ແລະ 7 ປີຕາມລຳດັບແຂວງອຸດົມໄຊ : ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ມີຖຸນາ 2018ນີ້ ທີຫ້ອງປະຊຸມຄະນະສານອາຍາຂັ້ນຕົ້ນແຂວງອຸດົມໄຊ,ໄດ້ນຳສຳນວນສັ່ງຟ້ອງຂອງໄອຍະການຊະຊາຊົນບວກກັບຄຳໃຫ້ການຂອງພວກຈຳເລີຍ ຊື່: ນາງ ເລົາທໍ້ ອາຍຸ 55 ປີ ປະຊາຊົນ ບ້ານ ຫຼັກ 32 ເມືອງໄຊ ,ຖືກກັກຕົວ ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2017 ໃນຂໍ້ຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງປະເພດຢາບ້າ ແລະ ຢາຝີ່ນ ;ຜ່ານການ ໄຕ່ຕ່ອງ ພິຈາລະນາເຫັນວ່າຈຳເລີຍໄດ້ມີເຈຕະນາ ແລະ ຄົບອົງປະກອບ; ເຊິ່ງຜິດຕໍ່ກົດໝາຍອາຍາມາດຕາ 146 ,ຕາມຄຳຕັດສິນ ເລກທີ 030/ຂຕ.ອ,ລົງວັນທີ 12 ມີຖຸນາ 2018 ຄະນະສານອາຍາ ຂັ້ນຕົ້ນຕັດສິນ ນາງ ເລົາທໍ້ (ຈຳເລີຍ) ຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບຖານຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງປະເພດຢາບ້າ 5 ປີ, ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ແລະ ຖານມີຢາເສບຕິດປະເພດຢາຝິ່ນໄວ້ໃນຄອບຄອງອີກ 2 ປີ ,ປັບໃໝ 1.000.000 ກີບ ລວມໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ນາງ ເລົາທໍ້ ທັງໝົດ 7 ປີ ,ປັບໃໝເປັນເງິນ 11.000.000 ກີບ.
ຮິບຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າ ຈຳນວນ 28 ເມັດ ນ້ຳໜັກ 2,8 ກຣາມ ແລະ ຢາຝິ່ນ ຈຳນວນ 01 ຫໍ່ນ້ອຍ ນ້ຳໜັກ 3,2 ກຣາມ ຂອງຈຳເລີຍທຳລາຍຖີ້ມ,ຄຳຕັດສິນ ເລກທີ 031/ຂຕ.ອ,ລົງວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2018 ຄະນະສານອາຍາຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ຕັດສິນ ທ້າວ ບຸນມີ ອາຍຸ 36 ປີ ກຳມະກອນ ບ້ານ ຢ້າວນ້ອຍ ເມືອງໄຊ,ຈຳເລີຍຖືກກັກຕົວ ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2017 ຖານມີຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າໄວ້ໃນຄອບຄອງຈຳນວນ 46 ເມັດ ນໍ້າໜັກ 4,2 ກຣາມ ຈຳເລີຍຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 5 ປີ,ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ.ຮິບຢາບ້າ ຈຳນວນ 46 ເມັດ,ນ້ຳໜັກ 4,2 ກຣາມຂອງຈຳເລີຍທຳລາຍຖີ້ມ,ສົ່ງເງີນຈຳນວນ 501.000 ຄືນໃຫ້ແກ່ຈຳເລີຍ ແລະ ຄຳຕັດສິນ ເລກທີ 032/ຂຕ.ອ,ລົງວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2018 ຄະນະສານໄດ້ຕັດອິດສະລະພາບ ທ້າວ ລາວຈາລີ ອາຍຸ 53 ປີ ປະຊາຊົນ ບ້ານ ໂພນຄຳ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ;ຈຳເລີຍຖືກກັກຕົວ ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2017 ຖານມີຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າໄວ້ໃນຄອບຄອງຈຳນວນ 129 ເມັດ,ນ້ຳໜັກ 12,5 ກຣາມ ຈຳຄຸກ 5 ປີ 3 ເດືອນ,ປັບໃໝ 10,000,000 ກີບ,ສ່ວນຢາເສບຕິດຂອງຈຳເລີຍຖືກຮິບທຳລາຍຖີ້ມ ແລະ ສົ່ງເງີນທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດຈຳນວນ 350,000 ກີບ ຄືນໃຫ້ແກ່ຈໍຳເລີຍ.


ພາບ-ຂ່າວ: ສຸລິນທອນ 95044400/54555235
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.