Header Ads

ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕັດສິນຈຳຄຸກ 3 ຈຳເລີຍຄົນລະ 5 ປີ ຖານຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດໃນອາທິດຜ່ານມາ, ຄະນະສານອາຍາ ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ນໍາເອົາຄະດີຂອງ ນາງ ດາວວີ ຫຼື ດາວ ອາຍຸ 47 ປີ ຢູ່ບ້ານຮ່ອງສຸພາບ, ທ້າວ ຄໍາຫຼ້າ ອາຍຸ 18 ປີ ຢູ່ບ້ານໜອງໜ່ຽງ ແລະ ນາງ ຈັນສະໝອນ ອາຍຸ 28 ປີ ຢູ່ບ້ານແສງສະຫວ່າງ ທັງສາມຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂຶ້ນມາພິຈາລະນາຕັດສິນໃນສະຖານຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ.

ຜ່ານການໄຕສວນໃນຫ້ອງປະຊຸມສານ, ນາງ ດາວວີ ສາລະພາບວ່າ: ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດມາແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2015, ຢາບ້າທີ່ນໍາໄປຂາຍແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນໄດ້ຊື້ນໍາ ທ້າວ ເວ້, ນາງ ກີ້ ແລະ ທ້າວ ນຸ້ຍ ຢູ່ເຂດບ້ານຮ່ອງສະພາບ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈໍານວນຫຼາຍຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 100 ເມັດ ພາຍຫຼັງໄດ້ຢາບ້າມາແລ້ວກໍນໍາໄປຂາຍໃຫ້ກັບ ທ້າວ ຖານາພອນ ອາຍຸປະມານ 17 ປີ ຢູ່ເຂດບ້ານຊໍາເຄ້ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຂາຍໃຫ້ກັບໄວລຸ້ນມົ້ວສຸມຢາຢູ່ພາຍໃນບ້ານ. ມາວັນທີ 13 ທັນວາ 2017 ເວລາປະມານ 13:00 ໂມງ, ຈຳເລີຍໄດ້ໄປຊື້ຢາບ້ານໍາ ນາງ ນຸ້ຍ ຈໍານວນ 102 ເມັດ, ເມື່ອໄດ້ຢາບ້າມາແລ້ວກໍນໍາໄປຊຸກເຊື່ອງໄວ້ໃນຫ້ອງນອນ. ເວລາຕໍ່ມາໄດ້ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າກວດຄົ້ນເຮືອນ ຈຶ່ງພົບເຫັນຢາບ້າຈໍານວນດັ່ງກ່າວ.

ທ້າວ ຄໍາຫຼ້າ ຫຼື ຄໍາ ສາລະພາບວ່າ: ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ຢາບ້າທີ່ນໍາມາຂາຍແມ່ນຊື້ນໍາ ທ້າວ ເຕ້ຍ ແລະ ນາງ ດາວວີ ຈໍານວນຫຼາຍຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 20-30 ເມັດ ພາຍຫຼັງໄດ້ຢາບ້າມາແລ້ວກໍນໍາໄປຂາຍໃຫ້ກັບໄວລຸ້ນພາຍໃນບ້ານ. ມາວັນທີ 13 ທັນວາ 2017 ໄດ້ໄປຊື້ຢາບ້ານໍາ ທ້າວ ເຕັຍ ຈໍານວນ 53 ເມັດ ແລ້ວຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກຕົວໄດ້ພ້ອມຂອງກາງ.

ນາງ ຈັນສະໝອນ ຫຼື ໝອນ ສາລະພາບວ່າ: ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດມາແຕ່ປີ 2015 ຢາບ້າທີ່ນໍາມາຂາຍແມ່ນຊື້ນໍາ ທ້າວ ໝີນ້ອຍ ອາຍຸປະມານ 25 ປີ ແລະ ນາງ ດາວວີ ຈໍານວນຫຼາຍຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 30-50 ເມັດ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຢາບ້າມາແລ້ວກໍນໍາໄປຂາຍໃຫ້ ກັບ ທ້າວ ຖານາກອນ ຫຼື ເປ້ ອາຍຸປະມານ 17 ປີ ຢູ່ເຂດບ້ານຊໍາເຄ້ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໄວລຸ້ນພາຍໃນບ້ານ. ມາວັນທີ 14 ທັນວາ 2017 ໄດ້ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າມາກັກຕົວຢູ່ເຮືອນໄປດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

ຄະນະສານອາຍາໄດ້ຄົ້ນຄວ້າບັນດາຫຼັກຖານ, ເອກະສານຕ່າງທີ່ປະກອບໃນສໍານວນຄະດີ ແລະ ຄໍາຮັບສາລະພາບຂອງພວກຈໍາເລີຍຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນແລ້ວເຫັນວ່າ: ມີຫຼັກຖານໜັກແໜ້ນພໍຍັງຢືນວ່າ ພວກຈຳເລີຍໄດ້ກະທໍາຜິດ ໃນມາດຕາ 146 ຂໍ້ 3 ວັກ 1 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ ທີ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກຜະລິດ, ຄ້າຂາຍ, ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ, ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຂົນສົ່ງ ຫຼື ນຳຢາເສບຕິດຜ່ານ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ເຮໂຣອິນ, ມອກຟິນ, ໂຄເຄນ, ຢາອີ, ຢາບ້າ, ວັດຖຸເຄມີ ເພື່ອຜະລິດຢາເສບຕິດ, ຝິ່ນ ຫຼື ຄັນຊານັ້ນ ຈະຖືກມາດຕະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກຜະລິດ, ຄ້າຂາຍ, ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຂົນສົ່ງ ຫຼື ນຳເຮໂຣອິນ, ມອກຟິນ ຫຼື ໂຄເຄນ ຜ່ານ ສປປ ລາວ ຕ່ຳກວ່າໜຶ່ງຫ້າກຼາມ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດ ສະລະພາບແຕ່ ຫ້າປີ ຫາ ສິບປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 5.000.000 ກີບ ຫາ 20.000.000 ກີບ ແລະ ຈະຖືກຮິບຊັບຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ດ້ວຍເຫດນີ້, ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນຈຳເລີຍທັງ 3 ຄົນ ໂດຍຕັດສິນຕັດອິດສະຫຼະພາບ ນາງ ດາວວີ, ທ້າວ ຄໍາຫຼ້າ ແລະ ນາງ ຈັນສະໝອນ ຜູ້ລະ 5 ປີ ແລະ ປັບໃໝ່ຜູ້ລະ 10.000.000 ກີບ.

ຂໍ້ມູນ: ນສພ ຄວາມສະຫງົບ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______No comments

Powered by Blogger.