Header Ads

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ມີຄວາມຄືບໜ້າ 33,7% , ສ່ວນທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຈະລົງມືກໍ່ສ້າງທ້າຍປີນີ້
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ວ່າ: ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ8 ທີ່ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້(5/6/5018)ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫຍ່ລະດັດຊາດ ກໍ່ພວມດໍາເນີນໄປຢ່າງເຄັ່ງຮ້ອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບັນດາເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ, ເສັ້ນທາງເຊື່ອມໂຍງກັບຍຸດທະສາດໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງ ສປ ຈີນ.ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເຊິ່ງມາເຖິງເດືອນພຶດສະພາ 2018 ມີຄວາມຄືບໜ້າ 33,7% (ລື່ນຄາດໝາຍ 4%) ໂຄງການຂະຫຍາຍສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ປະຕິບັດໄດ້ 99,2% ສຳເລັດການເຈລະຈາ ແລະ ອະນຸມັດເຊັນສັນຍາສຳປະທານໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ (ຊ່ວງທີ 1) ແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຄວາມຍາວ 109 ກິໂລແມັດ ແລະ ກຳລັງກະກຽມຈະລົງມືກໍ່ສ້າງໃນທ້າຍປີ 2018 ນີ້ ໄດ້ເລີ່ມສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ ໂດຍການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກອົງການ ໄຈກ້າ ປະເທຢີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນໄດ້ດຳເນີນການໃນໄລຍະສຸດທ້າຍ.

ສຳເລັດການສຳຫຼວດເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ (FS) ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ຄຳມ່ວນ-ມຸຍຢາ-ທ່າເຮືອຫວຸ້ງອ່າງ (ສສ ຫວຽດນາມ) ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ KOICA ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ, ໄດ້ປັບປຸງບູລະນະເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄປ-ມາໄດ້ປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເສັ້ນທາງທີ 13 ເສັ້ນທາງ R3 ເສັ້ນທາງເລກທີ 12 ແລະ ເສັ້ນທາງອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ.

ລັດຖະບານໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ສ້າງໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ອະນຸມດເຊັ່ນ: ໂຄງການສາຍສົ່ງແຫ່ງຊາດ, ໂຄງການພະລັງງານນໍ້າຈຸດໄຊຍະບູລີ, ດອນສະໂຮງ, ນໍ້າເທີນ 1 ໂຄງການພັດທະນາທ່າບົກ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ ເຊິ່ງຄາດວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ ຈະສາມາດປະຕິບັດສຳເລັດ ຕາມແຜນເວລາທີ່ກຳນົດ.

ພ້ອມກັນນີ້, ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນດຳເນີນການກະກຽມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການໃຫຍ່ລະດັບຊາດ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດ ໃຫ້ສຶກສາສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ນັ້ນໃຫ້ສຳເລັດ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ສາມາດເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.


ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______


No comments

Powered by Blogger.