Header Ads

ເຫດຝຣັ່ງໂດດຕຶກຂ້າຕົວຕາຍ ເຂດບ້ານສີຫອມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ຫນ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຈີນ ວ່າ: ໃນວັນອາທິດ ວັນທີ 10 ມີຖຸນາ 2018 ເວລາ11:45ນາທີ ໄດ້ມີຄົນໂດດຕຶກຕາຍ ເຂດຮ້ານແໜມເນື່ອງ ບ້ານສີຫອມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ທີມງານໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຈີນ1628 ໄດ້ອອກກວດສອບເຫດພົບເຫັນຄົນໄດ້ໂດດກ່ອນ ໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຈີນໄປຮອດ ໂດຍທີ່ເກີດເຫດພົບ ຊາຍມີອາການຫົວແຕກເປີດໃຫຍ່ດ້ານງ່ອນ ກະທົບຫຼັງຢາງຮູນແຮງ ກະທົບດັງຫັກ ເສຍເລືອດຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ມີຊີບພະຈອນ . ດັ່ງນັ້ນ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ຈື່ງຟ້າວເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອທຳການ CPR ຫຼື ນວດຫົວໃຈ ແຕ່ຜູ້ບາດເຈັບບໍ່ມີການຕອບສະໜອງໄດໆ ໜ່ວຍກູ້ໄພຈື່ງໄດ້ຢຸດ CPR ນວດຫົວໃຈ ແລ້ວປະສານໜ້າຫອ້ງການບ້ານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງພິສູດຫຼັກຖານ ເພື່ອມາພິສູດ ແລະ ຊອກກາສາເຫດ ໂດຍຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນລະບຸວ່າ ຜູ້ໂດດຕຶກຂ້າຕົວຕາຍແມ່ນ :ຊື່ : Raymond  ເພດ: ຊາຍ 
ອາຍຸ: 51 ປີ ສັນຊາດ : ຟຣັ່ງ
ພັກຢູ່ບ້ານ: ສີຫອມ ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຈາກຂໍ້ມູນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສາເຫດທີ່ໂດດຍ້ອນ ຄວາມຄຽດບັນຫາທາງການເງີນ ແລະ ເປັນໜີ້ຫ້ອງພັກ (ຫຼື ໂຮງແຮມ) ແລະ ບັນຫາອື່ນໆຂອງຊີວິດ.  ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ພີສູດຫຼັກແລ້ວໜ່ວຍກູ້ໄພຈື່ງໄດ້ທຳການຫໍ ແລະ ນຳມາຝາກໄວ້ທີ່ໂຮງເຢັນ ມູນນິທິຈີນນະຄອນຫຼວງ ບ້ານດົງປາແຫຼບ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ພົບອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຜູ້ປ່ວຍສຸກເສີນໂທແຈ້ງ1628 ໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງ


ຂໍ້ມູນ: ໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຈີນ1628 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______


No comments

Powered by Blogger.