Header Ads

ເຫດຄົນຖືກໄຟຟ້າຊ໋ອດເສຍຊີວິດ ທີ່ບ້ານດອນສ້າງໄຜ່ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ : ໃນວັນທີ 11 ມີຖຸນາ 2018 ຕອນເຊົ້າ ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າ ໄດ້ພົບເຫັນສົບຜູ້ເສຍຊີວິດຖືກໄຟຟ້າຊ໋ອດ ເປັນເພດຊາຍ ອາຍຸປະມານ 38 ປີ ໂດຍເຫດໜ້າເສົ້າໃຈດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຂື້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ດອນສ້າງໄຜ່ ເມືອງປາກງື່ມນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.  ສໍາລັບລາຍລະອຽດຄະດີ ແລະ ການສອບສ່ວນ-ສືບສວນແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂະບວນການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 


© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

No comments

Powered by Blogger.