Header Ads

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີແຜນປິດ 33 ໂຮງງານເຟີນີເຈີບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
ອີງຕາມການລາຍງານລາຍຂ່າວຂອງ ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ  ວ່າ: ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຜົນການລົງກວດກາ ແລະ ດັດສົມໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນີເຈີໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຂຶ້ນໃນມື້ນີ້ທີ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ອຄ.ນວ) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ແກ້ວພິລາວັນ ອະໄພລາດ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີຫົວໜ້າພະແນກ ອຄ.ນວ, ຮອງກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງ ແລະ ພາກທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ.


ທ່ານ ນາງ ວັນມະນີ ພິມມະສານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ອຄ.ນວ)ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການດັດສົມໂຮງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນີເຈີໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 13 ທັນວາ 2017 – 24 ເມສາ 2018 ຈໍານວນ 162 ແຫ່ງ ຜ່ານການລົງກວດກາຕົວຈິງ ສະເໜີກອງປະຊຸມ ໃຫ້ຢຸດເຊົາມີ 33 ໂຮງງານໃນນັ້ນມີ ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ 5ໂຮງງານ, ໂຮງງານຂະໜາດກາງ12 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ16ແຫ່ງ ໃນຈໍານວນ 33 ໂຮງງານ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ 170.918.153.000 ກີບ, ມີແຮງມ້າຂອງເຄື່ອງຈັກເທົ່າກັບ 3.187ແຮງມ້າ, ກໍາມະກອນ 310ຄົນ, ເພດຍິງ 62 ຄົນ.


ພ້ອມນັ້ນອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ ມີ 32 ໂຮງງານໃນນັ້ນ ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່21 ໂຮງງານ, ໂຮງງານຂະໜາດກາງ11 ໂຮງງານ, ໂຮງງານໃຫ້ປັບປຸງມີ 83 ໂຮງງານ.ໃນນັ້ນ, ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່10 ໂຮງງານ, ໂຮງງານຂະໜາດກາງ 33ໂຮງງານ ແລະ ໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ 40 ໂຮງງານ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ມີໂຮງງານສະເໜີຍົກຍ້າຍຈໍານວນ 14 ໂຮງງານ.ໃນນັ້ນ, ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ 2 ໂຮງງານ, ໂຮງງານຂະໜາດກາງ5ໂຮງງານ ແລະ ໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ 7 ໂຮງງານ.

ສໍາລັບໂຮງງານເຟີນີເຈີ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດສະເໜີໃຫ້ຢຸດເຊົາ 33 ໂຮງງານ ໃນນັ້ນ ສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນໃກ້ປ່າສະຫງວນ, ອາຄານການຜະລິດຊຸດໂຊມ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຮງງານ ມີສິ່ງປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໃສໃກ້ໂຮງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ຄັບແຄບ, ມີຄວາມແອອັດ, ການຜະລິດມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜູ້ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.

ພ້ອມນັ້ນໂຮງງານຈໍານວນໜຶ່ງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານບໍໄດ້ດີຈະຫັນໄປເຮັດທຸລະກິດອື່ນ, ໂຮງງານຈໍານວນໜຶ່ງຂາດວັດຖຸດິບ ແລະ ບໍ່ປັບປຸງໂຮງງານ, ການຮັກສາຄວາປອດໄຟ, ສຸຂະນາໄມ, ມີການດຳເນີນກິດຈະການຂອງໂຮງງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຄືໃບອະນຸຍາດອອກຊື່ຄົນລາວ ແຕ່ການຜະລິດຕົວຈິງແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດເປັນຜູ້ດຳເນີນການຜະລິດ.


ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______

No comments

Powered by Blogger.