Header Ads

ເຫດລົດປັ່ນເຂົ້າຕໍາປະສານງານກັບລົດຕຸກໆໂດຍສານ ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ
ແຂວງຈໍາປາສັກ :  ວັນທີ 5 ມີຖຸນາ 2018 ເວລາປະມານ11:15 ນາທີ ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າໄດ້ເກີດເຫດລົດປັ່ນເຂົ້າຕໍາປະສານງານກັບລົດຕຸກໆໂດຍສານ ບ້ານ ນາຊອນ  ເຫດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ລົດໂດຍສານ ປີ້ນຕົກລົງຂ້າງທາງ ແລະ ມີຜູ້ໂດຍສານໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼາຍຄົນ.  ສໍາລັບຈຸດເກີດເຫດແມ່ນ ຢູ່ຂົວທາງເຂົ້າ ບ້ານ ນາຊອນ ເມືອງຊະນະສົມບູນ  ແຂວງຈຳປາສັກ , ຂໍ້ມູນເບຶ້ອງຕົ້ນມີຜູ້ໂດຍສານທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ10 ກ່ວາຄົນ ແລະ ໄດ້ຖຶກນໍາສົ່ງໂຮງໝໍແລ້ວ.  
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

No comments

Powered by Blogger.