Header Ads

ສະພາຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ສະບັບປັບປຸງ
ໃນວາລະກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີVIIIວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2018, ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ສະບັບປັບປຸງ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພົນໂທ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ໃນກອງປະຊຸມບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນເອກະພາບສູງພ້ອມກັນຮັບຮອງເອົາ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ພົນໂທ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ສະບັບປັບປຸງ ວ່າ: ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການປັບປຸງບັນດາຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງນາຍທະຫານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ, ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່, ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງທາງດ້ານເຕັກນິກ. ສ່ວນສະບັບປັບປຸງນີ້ ປະກອບມີ V ພາກ, 8 ໝວດ, 50 ມາດຕາ; ໃນນັ້ນ, ຮັກສາໄວ້ມີ 10 ມາດຕາ, ຂຽນໃໝ່ 19 ມາດຕາ, ປັບປຸງ 21 ມາດຕາ.

ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດຕິຍະ ສສຊ ເຂດ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ສະເໜີຄຳຄິດເຫັນວ່າ: ມາດຕາ 19 (ປັບປຸງ) ໃນການກໍານົດຊັ້ນແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍເຂົາສູ່ຕົວຈິງຈຶ່ງເຫັນດີສະໜັບສະໜູນ. ມາດຕາ 33 (ໃໝ່) ອາຍຸກະສຽນຮັບບຳນານ ບໍ່ເຫັນດີໃນການກຳນົດອາຍຸ ເພາະບາງກໍລະນີອາດຈະເກີນ 60 ປີ ຈຶ່ງຄວນກຳນົດໃຫ້ສະເໝີພາບກັນ. ສ່ວນມາດຕາ 34 (ໃໝ່) ການຍົກຂັ້ນເງິນເດືອນ ຢາກໃຫ້ຕື່ມການກຳນົດຂັ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ຈະແຈ້ງໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ໂດຍການຄິດໄລ່ເງິນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ ແລະ ເປັນການຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຕາມຫຼັງ.

ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ແສງຍະວົງ ສສຊ ເຂດ 3 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ສະເໜີວ່າ: ມາດຕາ 5 (ໃໝ່) ຫຼັກການພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງນາຍທະຫານ ຢາກສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມຄຳສັບການເຄື່ອນໄຫວໃສ່ຕື່ມຈາກຄຳສັບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເຄື່ອນ ໄຫວ. ມາດຕາ 19 (ປັບປຸງ) ແມ່ນຫຼາຍບັນຫາເກີນໄປເນື່ອງຈາກເປັນມາດຕາດຽວຈຶ່ງຢາກໃຫ້ເນັ້ນເນື້ອໃນດຽວ. ອີກອັນໜຶ່ງ, ຢາກສະເໜີໃຫ້ອະທິບາຍເປັນໝວດ ຫຼື ພາກໃຫ້ລະອຽດຕາມລຳດັບ. ສ່ວນມາດຕາ 33 (ໃໝ່) ອາຍຸກະສຽນບຳນານຢາກສະເໜີຫຼັກການລວມໃຫ້ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍໃຫ້ລະອຽດຕື່ມ ໃນກໍລະນີບຸກຄົນພິເສດຕ້ອງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນເພີ່ມຕື່ມ. ສ່ວນມາດຕາ 35 (ໃໝ່) ການເສຍສະລະຊີວິດຢາກໃຫ້ກຳນົດຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບໂກຕາການຮັບເອົາລູກຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າເປັນທະຫານ.


ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______


No comments

Powered by Blogger.