Header Ads

ສານຂັ້ນຕົ້ນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຕັດສິນປ່ອຍນັກໂທດກ່ອນກຳນົດ 15 ຄົນ
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2018, ຄະນະສານອາຍາຂັ້ນຕົ້ນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຕັດສິນປ່ອຍ ຕົວນັກໂທດກ່ອນກຳນົດ ຈຳນວນ 15 ຄົນ ຍິງ 2 ຄົນ ໂດຍມີເງືອນໄຂ ແຕ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດໂທດປັບໃໝ ທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ສໍາເລັດ.

ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ວິນິດໄສຕາມຄໍາສະເໜີຂອງໄອຍະການແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນປ່ອຍ ຕົວບັນດານັກໂທດກ່ອນກໍານົດໃຫ້ແກ່ຜູ້ກ່ຽວ ນັບແຕ່ວັນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປມີ ທ້າວ ເຢ່ຍ ຫວາງ ອາຍຸ 35 ປີ, ທ້າວ ບຸນເສິນ ອາຍຸ 35 ປີ, ທ້າວ ໄມວອງ ອາຍຸ 21 ປີ, ທ້າວ ໄມແສງວາດ ອາຍຸ 21 ປີ, ທ້າວ ຕົງລີ ອາຍຸ 22 ປີ, ທ້າວ ຄຳມືນ ອາຍຸ 35 ປີ, ທ້າວ ສິງ 29 ປີ, ທ້າວ ໂຄລາ ອາຍຸ 23 ປີ, ທ້າວ ໄມແສງ ອາຍຸ 51 ປີ, ທ້າວ ໄມອິນ ອາຍຸ 50 ປີ, ທ້າວ ດໍ ອາຍຸ 26 ປີ, ທ້າວ ສຸລະພອນ ອາຍຸ 24 ປີ, ນາງ ໄຊດີ ອາຍຸ 26 ປີ, ນາງ ຈືຊົງ ອາຍຸ 49 ປີ, ທ້າວ ຄຳຈັນ ອາຍຸ 62 ປີ. ແຕ່ຖ້າຫາກພາຍໃນກຳນົດ 5 ປີ ຫາກນັກໂທດຄົ ໃດບໍ່ໄປກະທຳຜິດອີກໂທດທີ່ຍັງເຫຼືອກໍຈະຕົກໄປ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກກະທຳຜິດພາຍໃນກຳນົດ 5 ປີ ກໍຈະປະຕິບັດໂທດໃໝ່ລວມທັງໂທດເກົ່າທີ່ຍັງເຫຼືອນັ້ນອີກ.
ສ່ວນພວກນັກໂທດທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດໂທດປັບໃໝທີ່ຍັງເຫຼືອ ຄື: ທ້າວ ເຢ່ຍຫວາງ ນັກໂທດທີ່ຍັງເຫຼືອຈຳນວນ 134.225.000 ກີບ, ທ້າວ ບຸນ ເສິນ ຍັງເຫຼືອ ຈຳນວນ 141.187.500 ກີບ, ທ້າວ ຕົງລີ ຍັງເຫຼືອ 7.100.000 ກີບ ທ້າວ ສິງ ຍັງເຫຼືອຈຳນວນ 8.500.000 ກີບ, ທ້າວ ໂຄລາ ຍັງເຫຼືອ 9.400.000 ກີບ, ທ້າວ ໄມແສງ ຍັງເຫຼືອ 5.450.000 ກີບ, ທ້າວ ໄມອິນ ຍັງເຫຼືອ 93.560. 000 ກີບ, ທ້າວ ດໍ ຍັງເຫຼືອ 9.150.000ກີບ, ທ້າວ ສຸລະ ພອນ ຍັງເຫຼືອ 8.500.000ກີບ, ນາງ ໄຊດີ ຍັງເຫຼືອ 6.520.000 ກີບ, ນາງ ຈືຊົງ ຍັງເຫຼືອ 8.600. 000 ກີບ ແລະ ທ້າວ ຄຳຈັນ ຍັງເຫຼືອ 3.700.000 ກີບ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຈົນໃຫ້ສຳເລັດ.


© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______


No comments

Powered by Blogger.