Header Ads

7 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຮ່ວມຫາລືວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາໜ່າງການຄ້າພາຍໃນ
ກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າບັນດາ ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ປຶກສາຫາລືແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາໜ່າງການຄ້າພາຍໃນ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ບາງນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການ, ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄ້າພາຍໃນເຊັ່ນ: 

ການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ ແລະ ລາຄາ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕາໜ່າງສິນຄ້າ, ວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ, ສະຖິຕິ, ການກວດ ກາການຄ້າ ແລະ ການວິເຄາະວິໃຈວຽກງານການຄ້າ ເພື່ອນຳເອົາພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາ ທີ່ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ດ້ານນິຕິກຳ ຫຼືລະບຽບການທີ່ຂັ້ນເທິງວາງອອກຍັງມີບັນຫາໃດທີ່ຈະຕ້ອງ ໄດ້ປັບປຸງ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນ ກໍ່ຄືໃນອະນາຄົດ ແນໃສ່ປົກປ້ອງຜົນ ປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ, ຕ້ານພຶດຕິກຳລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຄ້າ, ສົ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ດຳເນີນ ຖືກຕ້ອງ ທັງເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນ ໄດ້ບໍລິໂພກສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນ ນະພາບ, ລາຄາເປັນທຳ, ປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຮັບປະກັນເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງຂຶ້ນ.  ເຊິ່ງວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາໜ່າງການຄ້າພາຍໃນ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດມາດຕະຖານຕະຫຼາດທົ່ວປະເທດ, ດັດສົມ ແລະ ປັບປຸງຕະຫຼາດ, ຈັດລະບົບຄຸ້ມຄອງ-ຈັດສັນຮ້ານຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ພ້ອມທັງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໂຄງປະກອບ ລາຄາສິນຄ້າ, ກວດກາສະພາບການເຄື່ອນໄຫວການຄ້ານອກລະບົບ, ການຄ້າເຖື່ອນ, ສິນຄ້າປອມແປງ ລອກຮຽນແບບ, ການຕິດປ້າຍລາຄາສິນຄ້າ, ຕາຊິງຕາຊັ່ງ,   ສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2018 ທີ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍມີທ່ານ ນາງ ຈັນດອນ ພານຸວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມການ ຄ້າພາຍໃນ, ທ່ານ ບຸນໂຮມ ມຸກດາສັກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຄຳມ່ວນ, ມີຕາງໜ້າຈາກນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ອັດຕະປື, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນເຈົ້າພາບເຂົ້າຮ່ວມ.


ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ຂ່າວແຂວງຄໍາມ່ວນ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

No comments

Powered by Blogger.