Header Ads

ເຫດລົດໂດຍສານ ຫຼວງນໍ້າທາ-ອຸດົມໄຊ ເສຍຫລັກຕຳລົດບັນທຸກຈີນ

ແຂວງອຸດົມໄຊ :  ມີລາຍຈາກປະຊາຊົນວ່າ ໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2018 ເວລາປະມານ 10:00 ໂມງ ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດໂດຍສານ (ລົດເມ) ສາຍຫຼວງນໍ້າທາ-ອຸດົມໄຊ ເສຍຫລັກຕໍາປະສານງານກັບລົດບັນທຸກ ຊາວສອງລໍ້ຈີນຢູ່ເຂດບ້ານປາງທອງ ເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ບາດເຈັບສາຫັດຈາກອຸບັດຕີເຫດດັ່ງກ່າວ ມີພຽງລົດທັງສອງຝ່າຍເປ້ເພ.© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.