Header Ads

ລັດຖະບານ ຈະຈົກຄັງສຳຮອງ ຫາກລາຄານໍ້າມັນຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າວ່າ :  ລາຄານໍ້າມັນໂລກຍັງມີທ່າທີຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະເທດທີ່ນຳເຂົ້ານໍ້າມັນ 100% ດັ່ງ ສປປ ລາວ, ນັກວິເຄາະເສດຖະກິດຫຼາຍທ່ານໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ອາດເຖິງເວລາທີ່ລັດຖະບານຈະນຳເອົາເງິນຈາກຄັງສຳຮອງເຂົ້າມາແຊກແຊງລາຄານໍ້າມັນຊົ່ວຄາວ ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ພາຍໃນບໍ່ໃຫ້ມີການແບກຫາບພາລະທີ່ສູງເກີນກວ່າລາຍຮັບຂອງຕົນ ຫາກບັນຫານີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການແຂ້ໄຂຈະເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຫຼາຍປະເພດເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລາຄາຂອງນໍ້າມັນທັນທີ.
ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ, ສສຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະກອບຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມສະ ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຄັ້ງທີ VIII ກ່ຽວກັບຄິດທາງລາຄານໍ້າມັນ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຂອງລັດຖະບານ ວ່າ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຄວນຈະມີການຫາລືກັບກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຫັກເກັບຈາກການນຳເຂົ້ານໍ້າມັນ ເພື່ອສ້າງເປັນຄັງເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຮອງຮັບລາຄານໍ້າມັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ ເພາະລາຄາສິນຄ້າທຸກປະເພດແມ່ນໄດ້ບວກປັດໄຈໃນການຂົນສົ່ງເຂົ້າໄປນຳ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄວນຈະຍອມຈົກງົບຂອງຄັງສຳຮອງແຫ່ງຊາດເຂົ້າມາແຊກແຊງເປັນໄລຍະໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນສູງເກີນໄປຕາມລາຄານ້ຳມັນໂລກວາງອອກ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປັບຂຶ້ນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຈະເປັນຜົນປະຕິບັດ, ແຕ່ມາສວນທາງກັບລາຄານ້ຳມັນພັດຂຶ້ນຕາມມາ ຍິ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃນກັບແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບລະດັບປານກາງລົງມາຢ່າງຊັດເຈນ.ທ່ານ ສົມພາວ ໄຟສິດ ຜູ້ວ່າທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນລາຄານ້ຳມັນດິບໃນຕະຫຼາດໂລກເພີ່ມຂຶ້ນສູງເຖິງ 70 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ບາເຣວ ແລະ ນ້ຳມັນສຳເລັດຮູບຕະຫຼາດສິງກະ ໂປຂຶ້ນສູງຢູ່ທີ່ 80 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ບາເຣວ, ຊຶ່ງກະຊວງອຸດສະຫາກຳ ແລະ ການຄ້າ ກໍ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບກະຊວງການເງິນ ໂດຍນຳເອົາເງິນຈາກຄັງແຮນ້ຳມັນຈາກທີ່ເຄີຍເກັບ 500 ກີບຕໍ່ລິດຫຼຸດລົງມາເປັນ 300 ກີບຕໍ່ລິດ, ແຕ່ອິງຕາມລາຄານໍ້າມັນໃນຕະຫຼາດໂລກແລ້ວເຫັນວ່າຍັງມີທ່າທີຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫາກລາຄານ້ຳມັນມີການປັບຂຶ້ນສູງກວ່າ 80 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ບາເຣວ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຈະມີການຫາລືກັບລັດຖະບານ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳແບ່ງງົບປະມານຂອງຄັງສຳຮອງອອກມາແຊກແຊງເພື່ອແບ່ງເບົາຊົ່ວຄາວ, ເພາະຄັງດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຈຳນວນຈຳກັດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງເພາະມີຜົນຕໍ່ເສດ ຖະກິດເຊັ່ນ: ດູນການຄ້າ, ການເງິນ ແລະ ອຶ່ນໆທີ່ພົວພັນຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດພາຍໃນ ແລະ ການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່າວວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາຄັງເງິນແຮທີ່ຫັກໄດ້ຈາກນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນໄດ້ຈັດເຂົ້າຢູ່ໃນງົບປະມານລວມແຫ່ງຊາດທັງໝົດໃນແຕ່ລະປີ. ປັດຈຸບັນ ເຫັນຄັງແຮກໍ່ຍັງເຫຼືອໜ້ອຍເຕັມທີ່ ຫາກລາຄາມັນໂລກຍັງສືບຕໍ່ປັບຂຶ້ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບົບກົນໄກຂອງຕະຫຼາດໂລກຢ່າງຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້.

ສສຊ ທີ່ກ້າສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຫຼາຍທ່ານສະເໜີວ່າ: ລັດຖະບານຄວນຈະມີການຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍໄວ ເພື່ອຫາທາງປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ເພາະນນໍ້າມັນເປັນປັດໄຈຫຼັກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າມີການເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າປະເພດຈຳເປັນທີ່ຊົມໃຊ້ ແລະ ບໍລິໂພກປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ອາຫານ, ນໍ້າດື່ມ, ທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ເປັນຕົ້ນ.

ທີ່ມາ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______

No comments

Powered by Blogger.