Header Ads

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ດ່ານສາກົນພູເກືອສະກັດກັ້ນລົດໂດຍສານຂົນສົ່ງໄມ້ອອກນອກປະເທດ

ແຂວງອັດຕະປື : ໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2018 ເຈົ້າຫນ້າທີ່ດ່ານສາກົນພູເກືອ ສາມາດສະກັດກັ້ນລົດໂດຍສານທີ່ຈະອອກໄປປະເທດຫວຽດນາມ  ໂດຍພາຍໃນລົດໄດ້ມີການລັກລອບຂົນໄມ້ຜິດກົດຫມາຍ ເພື່ອໄປຂາຍທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ ແຕ່ມາຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ດ່ານສາກົນພູເກືອ-ເບິອີ ອັດຕະປື-ກອນຕູມຈັບໄດ້ເສຍກ່ອນ. ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຄາດວ່າມີໄມ້ທີ່ພະຍາຍາມລັກລອບຂົນໃນລົດໂດຍສານມີປະມານ 3 ໂຕນກວ່າ.


ຂໍ້ມູນ: ອັດຕະປືອອນລາຍ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

No comments

Powered by Blogger.