Header Ads

ສານຂັ້ນຕົ້ນແຂວງອຸດົມໄຊຕັດຈຳຄຸກ 1 ປີ 6 ເດືອນ ເດັກມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ :  ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2018 ຜ່ານມາຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ນຳເອົາຄຳຖະແຫຼງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງສະບັບເລກທີ 05/ອຍກຂ.ອຊ, ລົງວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2018 , ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຕັດສິນ ທ້າວຊາລີ, ອາຍຸ 16 ປີ, ອາຊີບວ່າງງານ, ບ້ານເພຍເກົ່າ, ເມືອງແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຈຳເລີຍຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2016 ໃນຂໍ້ຫາມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງປະເພດຢາບ້າຈຳນວນ 570 ເມັດ ນໍ້າໜັກ 52,7 ກຣາມ, ເຄື່ອງຕິດຕົວມີໂທລະສັບຍີ່ຫໍ້ ຢູນິເທວ, ໂມງໃສແຂນ, ເງິນ 10.000ກີບ ແລະ ໄກ່ໜຶ່ງໂຕ ສານປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຕັດອິດສະຫຼະພາບທ້າວຊາລີ(ຈຳເລີຍ) 1 ປີ 6 ເດືອນ ແລະ ປັບໃໝ 1.000.000ກີບ ເຊິ່ງມີຄວາມຜິດທາງອາຍາໃນສະຖານມີຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າໄວ້ໃນຄອບຄອງ,ຮິບຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າຈຳນວນ 570 ເມັດ, ນໍ້າໜັກ 52,7ກຣາມຂອງ ທ້າວຊາລີ ມາທຳລາຍຖິ້ມ


ສ່ວນເຄື່ອງຕິດຕົວແມ່ນບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບການກະທຳຜິດໃນຄັ້ງນີ້, ດັ່ງນັ້ນຈຶງສະເໜີໃຫ້ຄະນະສານເດັກ ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊພິຈາລະນາຕັດສິນສົ່ງຄືນແກ່ຈຳເລີຍ ຊຶ່ງຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາແລ້ວເຫັນວ່າທ້າວຊາລີ(ຈຳເລີຍ)ຍັງເປັນເດັກ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮັບພິຊອບທາງອາຍາ ເນື່ອງຈາກວ່າຈຳເລີຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງເຫັນຄວນຕັດສິນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດທາງອາຍາໃຫ້ແກ່ຈຳເລີຍຕາມກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 40 ຂໍ້ 1


ພາບ-ຂ່າວ: ວທ ນາງ ພຸດສະພອນ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______


No comments

Powered by Blogger.