Header Ads

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢຶດ ແລະ ທໍາລາຍປາມຶກແຫ້ງເອືອບສານເຄມີ 2.000 ກິໂລທີ່ນຳເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານວັນທີ 8 ມີຖຸນາ 2018 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດ ໄດ້ຢຶດປາມຶກແຫ້ງ ແຊ່ໂຊດາ ແລະ ຟອກໂມນ ຈຳນວນ 2.000 ກວ່າກິໂລ ຈາກແມ່ຄ້າ, ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ເອົາຕົວຢ່າງຂອງສິນຄ້າປາມຶກໄປກວດກາຢູ່ກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ, ຜົນກວດພົບວ່າ ປາມຶກດັ່ງກ່າວ ມີສານເຄມີເຈືອປົນປະເພດ ຟໍມາລີນ (ຟອກໂມນ) ແລະ ໂຊດຽມ (ໂຊດາໄຟ) ເຊິ່ງເປັນສານເຄມີອັນຕະລາຍ ແລະ ຕ້ອງຫ້າມ.


ສານພິດດັ່ງກ່າວນີ້ຖ້າຫາກສູດດົມເຂົ້າໄປກໍຈະທຳລາຍລະບົບຫາຍໃຈ, ຖ້າຫາກກິນເຂົ້າໄປໃນປະລິມານຫຼາຍ 30-60 ກຣາມ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຖອກທ້ອງ, ຮາກເປັນເລືອດ, ໝົດສະຕິ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້. ນອກນັ້ນຍັງມີປາມຶກແຫ້ງ ແມ່ນມີສານຕົກໂມກ ແລະ ມີກິ່ນເນົ່າເໝັນ ຜ່ານການວິໄຈອອກມາເຫັນວ່າມີເຊື້ອພະຍາດ ກໍ່ເປັນມະເຮັງ ຫຼື ຖ້າຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນ ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປກໍຈະເຮັດໃຫ້ຖອກທ້ອງ, ເສຍຊີວິດໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງສິນຄ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນຫ້າມບໍລິໂພກ ຖ້າພົບເຫັນມີແຕ່ທຳລາຍຖິ້ມເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກປາມຶກແຊ່ ແລະ ປາມຶກແຫ່ງແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງຢຶດຟອກໂມນເກືອບເປັນ 100 ຂວດ ເພື່ອນໍາໄປທຳລາຍ.

© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______


No comments

Powered by Blogger.