Header Ads

ແຂວງເຊກອງ ລົງກວດກາສິນຄ້າປອມແປງ ລອກຮຽນແບບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018 ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ບຸນປະຄອງ ສິມມາວັດ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຖານ ແລະການວັດແທກ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງເຊກອງປະສານສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງ ແລະບໍລິສັດພູວຽງຈຳກັດ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງກວດກາສິນຄ້າປອມແປງ ລອກຮຽນແບບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງແປ້ງນົວກາຈອງ (RACHA CHOOROS).

ທ່ານ ບຸນປະຄອງ ສິມມາວັດ ກ່າວວ່າ: ໂດຍຈຸດປະສົງຂອງການລົງກວດກາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ທັງເປັນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງເຈົ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດປະຊາຊົນຜູ້ຊົມໃຊ້ຜະ ລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນທົ່ວສັງຄົມ ກໍຄືແຂວງເຊກອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍເປັນການຕ້ານສະກັດກັ້ນການຜະລິດ ແລະການຈຳໜ່າຍສິນຄ້າປອມແປງລອກຮຽນແບບເຄື່ອງໝາຍທາງການຄ້າຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ຊຶ່ງສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຫຼາຍໆຢ່າງຕໍ່ສັງຄົມ ແລະຍັງເປັນການຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກໍຍັງເປັນການຄຸ້ມຄອງການຄ້າ, ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະປົກປ້ອງທຸລະກິດການຄ້າທີ່ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ ແລະປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນຜູ້ບໍລິໂພກຕື່ມອີກ.

ໂດຍເປົ້າໝາຍ ແລະຖານທີ່ລົງກວດກາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຮ້ານຄ້າຂາຍເຄື່ອງ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ) ພາຍໃນຕະຫຼາດເທສະບານແຂວງເຊກອງ ແລະຕະຫຼາດເທສະບານເມືອງທ່າແຕງ ຊຶ່ງຜ່ານການກວດກາຕົວຈິງຂອງຄະນະກຳມະການໃນຄັ້ງນີ້ ສາມາດພົບເຫັນ ແລະຢຶດສິນຄ້າປອມແປງລອກຮຽນແບບແປ້ງນົວກາຈອງ (RACHA CHOOROS) ປອມຈຳນວນ 9 ຖົງຈາກ 1 ຮ້ານຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ.


ຂ່າວ-ພາບ : ສັນຍາ (ຂ່າວເຊກອງ)
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.