Header Ads

ກະຊວງ ຮສສ ຮ່ວມກັນປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງ ແຜນການ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 09/ນຍໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2018ນີ້, ທີ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງ ແຜນການ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 09/ນຍ ທັງນີ້, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວມີຄວາມແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຍັດແຫ່ງຊາດ ໃນການນຳໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງອັນດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. 

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນ. ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ( ຮສສ ), ມີບັນດາ ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນ ພາຍໃນ ແລະ ອອ້ມຂ້າງກະຊວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 09/ ນຍ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳເທື່ອລະກ້າວ, ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າສ້າງປັບປຸງເນື້ອໃນນິຕິກຳຂອງກະຊວງທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການລວມ, ຄົ້ນຄວ້າສືກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນລາຍຮັບຄ່າບໍລິການດ້ານວິຊາການ, ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານການລົງທືນ ແລະ ເງິນຊວ່ຍຂເຫຼືອຫລ້າ ຂອງ ກະຊວງ ຮສສ , ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງຫົວໜ່ວຍງົບ ປະມານທຸກຂັ້ນ ແລະ ກອງທຶນຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດຜົນ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດກາ, ກວດສອບໄດ້ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການສ້າງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ຖືຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ, ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຕາມແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາໃນແຕ່ລະປີ. ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍ, ເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ງົບປະມານບໍລິຫານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດລາຍຮັບ- ລາຍຈ່າຍ, ການສະຫລຸບລາຍງານ ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຫລ້າ ໃຫ້ຖືກເປົ້າໝາຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.


ໃນວາລະກອງປະຊຸມ ປະທານກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ເຈະຈີ້ມລົງເລີກແຕ່ລະບັນຫາ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງແຜນການ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດດ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແທດເມາະກັບສະພາບຕົວຈືງອື່ນໆ.

ຂ່າວ-ພາບ: ເພັດສະໄໝ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.