Header Ads

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ອອກແຈ້ງເຕືອນຈະຝົນ​ຕົກ​ໜັກ ແລະ ລົມ​ພັດ​ແຮງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-16 ກໍ​ລະ​ກົດ 2018 ນີ້


ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0751 /ກອຕທ ລົງວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2018  ເລື່ອງ: ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ໄພ ຝົນ​ຕົກ​ໜັກ ແລະ ລົມ​ພັດ​ແຮງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-16 ກໍ​ລະ​ກົດ 2018 ໂດຍພື້ນທີ່ທີ່ຈະຖືກກະທົບມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

No comments

Powered by Blogger.