Header Ads

ປັດຈຸບັນປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 180 ບ້ານໃນຈຳນວນ 7 ເມືອງຂອງແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບນໍ້າຖ້ວມ
ປະຈຸບັນປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 180 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ນາຫຼາຍກວ່າ 3.800 ເຮັກຕາໃນຈຳນວນ 7 ເມືອງຂອງແຂວງຄຳມ່ວນຄື : ເມືອງບົວລະພາ, ຫີນບູນ, ທ່າແຂກ, ໄຊບົວທອງ, ຍົມມະລາດ, ມະຫາໄຊ ແລະ ໜອງບົກ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ພາຍຫຼັງຝົຍຕົກໜັກ ແລະ ລະດັບນໍ້າຂອງ, ນໍ້າເຊບັ້ງໄຟສູງຂື້ນເກີນລະດັບອັນຕະລາຍ.

ທ່ານ ບຸນຊ່ຽງ ຊາພັກດີ, ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ຕາງໜ້າໃຫ້ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ພາຍຫຼັງລະດັບນ້ຳຂອງ ແລະແມ່ນ້ຳສາຂາຕ່າງໆເລີ່ມມີທ່າອ່ຽງສູງຂຶ້ນນັບແຕ່ວັນທີ 25 ເປັນຕົ້ນມາ ອົງການປົກຄອງແຂວງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ ແລະແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ກຽມພ້ອມຮັບມື ໂດຍສະເພາະບັນດາເມືອງລຽບຕາມແມ່ນ້ຳ ແລະມີຄວາມສ່ຽງທຸກປີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.

ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ປະຈຸບັນພວມເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍລະອຽດຕື່ມ ໂດຍມອບຄວາມຮັບຜິກຊອບໃຫ້ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂັ້ນເມືອງແກ້ໄຂສຸກເສີນປະຊາຊົນຜູ້ໃດຮັບຜົນກະທົບທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະໄລຍະຍາວພາຍຫຼັງນໍ້າບົກແຫ້ງ.
ຂ່າວ-ພາບ: ວສລ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.