Header Ads

ຫສນຍ ແຈ້ງການ 20 ກໍລະກົດ ຂອງທຸກໆປີ ເຊິ່ງເປັນວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເປັນວັນພັກລັດຖະກອນ
ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 1038/ຫສນຍ.ກລຂ ລົງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017  ເຫັນດີໃຫ້ກໍານົດເອົາ ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ ຂອງທຸກໆປີ ເຊິ່ງເປັນວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເປັນວັນພັກລັດຖະກອນ. 


ແຈ້ງການ ຈາກສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ: ການອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ຍິງ ພັກລັດຖະການ ໃນວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2018ທີ່ມາ: ຫສນຍ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______No comments

Powered by Blogger.