Header Ads

ອຸຕຸແຈ້ງ ! ຝົນ ແລະ ພາຍຸຍັງຈະມີອີກ 24 ກໍລະກົດ 2018

ໃນວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2018 ພາຍຸຝົນເຄື່ອນໂຕເຂົ້າເຂດເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກແລ້ວ ຂະນະທີ່ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດເປີດເຜີຍວ່າຝົນຈະສືບຕໍ່ຕົກນັບແຕ່ 23-29 ກໍລະກົດ 2018 . ສະນັ້ນ, ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ພະນັກງານ ທະຫານ ຕໍາຫລວດກຽມຮັບມື ແລະ ເຝົ້າລະວັງ ພ້ອມກັບຕິດຕາມສະພາບອາກາດ ແລະ ແຈ້ງການຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢ່າງໃກ້ຊິດ.© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

No comments

Powered by Blogger.