Header Ads

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຈ້ງເຕືອນໄພ!! ຈະມີຝົນຕົກໜັກລະຫວ່າງວັນທີ 26-30 ກໍລະກົດນີ້
ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0818/ກອຕທ ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2018 ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ລະວັງໄພຝົນຕົກໜັກຢູ່ຫລາຍເຂດຂອງປະເທດລະຫວ່າງວັນທີ 26-30 ກໍລະກົດນີ້.  ສໍາລັບພື້ນທີ່ທີ່ອາດຖືກຜົນປະທົບມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.