Header Ads

ຜົນສຳເລັດການທົບທວນບົດລາຍງານດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ ທີເຊີແນວໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ກໍລະກົດ 2018 ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ນຳໂດຍ ທ່ານ ບຸນເກີດ ສັງສົມສັກ, ລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດໃນການປະສານງານດ້ານສິດທິມະນຸດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 123 ຂອງຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດ ສປຊ (UN Human Rights Committee) ທີ່ນະຄອນ ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ ເພື່ອທົບທວນບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິທາງການເມືອງ ແລະ ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບແຕ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີໃນປີ 2009.

ການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຢູວອນ ຊານີ (Yuval SHANY) ປະທານຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດ ມີບັນດາຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດ, ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ບຸນເກີດ ສັງສົມສັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິທາງການເມືອງ ແລະ ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ (ICCPR), ການຄ້ຳປະກັນສິດທິມະນຸດ ແລະ ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງລາວໃນລັດຖະທຳມະນູນ, ການຜັນຂະຫຍາຍພັນທະ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາດ້ານສິດທິມະນຸດ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີເຂົ້າໃນກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ. ສະເພາະຢ່າງຍີ່ງ ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ ຕະຫຼອດໄລຍະ 43 ປີຜ່ານມາ ​ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການປະຕິບັດສອງໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດຄື ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ,​ ສປປ ລາວ ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງອັນໜັກແໜ້ນ, ເສດຖະກິດ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປະຊາຊົນລາວດຳລົງຊີວິດໃນສັນຕິພາບ, ຄວາມເປັນເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ລາວ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ ທີ່ລະອິດລະອ້ຽວຂອງຊາດລາວ ຊຶ່ງໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນາໆປະການ, ເຄີຍຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງ ແລະ ຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຕ່າງຊາດ, ປະຊາຊົນລາວເວລານັ້ນຂາດສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ. ການສ້າງຕັ້ງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 1975 ໄດ້ໄຂສັງກາດໃໝ່ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ເປັນເຈົ້້າຂອງປະເທດຊາດ, ເລືອກເອົາລະບອບການເມືອງທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ຕອບສະໜອງເຈດຈຳນົງ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ບົນພື້ນຖານສິດໃນການຕັດສິນຊາຕາກຳຂອງຕົນໂດຍຕົນເອງ. ລັດຖະບານລາວດຳເນີນນະໂຍບາຍປັບປຸງ ບູລະນະລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ,​ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການຕຸລາການ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂະບວນຍຸຕິທຳ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 120 ສະບັບ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສົນທິສັນຍາດ້ານສິດທິມະນຸດຈຳນວນ 7 ສະບັບ ແລະ ອະນຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມ 2 ສະບັບ ໃນຈຳນວນສົນທິສັນຍາຫຼັກດ້ານສິດທິມະນຸດທັງໝົດ 9 ສະບັບ ຂອງ ອົງການ ສປຊ.

ກອງປະຊຸມທົບທວນບົດລາຍງານຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມເປີດອົກເປີດໃຈ ແລະ ກົງໄປກົງມາ, ຄະນະຜູ້ແທນລາວໄດ້ຕອບຄຳຖາມ, ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງຄະນະກຳມະການ ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບັນຍັດຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິທາງການເມືອງ ແລະ ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ, ບົດລາຍງານສະບັບທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມເປັນລາຍລັກອັກສອນ ທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ຄະນະກຳມະການກ່ອນໜ້ານີ້, ໃນນັ້ນລວມມີການຜັນຂະຫຍາຍບົດບັນຍັດຂອງສົນທິສັນຍາເຂົ້າໃນກົດໝາຍພາຍໃນ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ຄະນະກຳມະການຍົກຂຶ້ນນັ້ນ ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ເປັນເຈົ້າການຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ລະອຽດ, ຊັດເຈນ ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນບົດບັນຍັດລັດຖະທຳມະນູນ, ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານລາວໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງຢູ່ ສປປ ລາວ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດ ສປຊ ແລະ ຜູ້ມີຄວາມສົນໃຈອື່ນໆ ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດທິມະນຸດຢູ່ ສປປ ລາວ, ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນທຳຂອງລະບອບການເມືອງ- ການປົກຄອງຂອງ ສປປ ລາວ ບົນພຶ້ນຖານລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ. ກອງປະຊຸມທົບທວນດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງເປັນໂກອາດອັນດີໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບປະການກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການອີກເພື່ອຈຸດປະສົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສາກົນຂອງ ສປປ ລາວໄດ້ຮັບຜົນດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.


ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.