Header Ads

ເຕືອນໄພ!! ເສັ້ນທາງກາສີ-ເມືອງນານ ມີດິນເຈື່ອນຖົມທາງ ປັດຈຸບັນຍັງສັນຈອນໄດ້

ແຂວງວຽງຈັນ : ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2018 ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າ:  ເສັ້ນທາງກາສີ-ເມືອງນານ ມີດິນເຈື່ອນຖົມທາງ ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນສາມາດສັນຈອນໄດ້ . ສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະໃຊ້ເສັ້ນທາງນີ້ໄດ້ເວັ້ນໄປໃຊ້ທາງອື່ນເປັນການຊົ່ວຄາວ ຈົນກວ່າສະພາບເສັ້ນທາງຈະກັບມາໃຊ້ໄດ້ປົກະຕິ.


© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______No comments

Powered by Blogger.