Header Ads

315 ບ້ານ 17.595 ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຈຳນວນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມໃນທົ່ວແຂວງຄຳມ່ວນ ຮອດວັນທີ 31 ກໍລະກົດ ມີທັງໝົດ 315 ບ້ານໃນທົ່ວແຂວງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກວັນທີ 30 ທີ່ຜ່ານມາ ຈຳນວນ 6 ບ້ານ, ຈຳນວນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 13.589 ຄອບຄົວ ເປັນ 17.595 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ນາຖືກຖ້ວມເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 25.049 ເຮັກຕາ ເປັນ 28.613 ເຮັກຕາ.


ລະດັບນໍ້າແມ່ນຍັງມີການເພີ່ມສູງຂຶ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ນໍ້າ ເຊບັ້ງໄຟ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍສຸດຕໍ່ເຮືອນຊານ ແລະ ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ລວມເຖິງລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານຕ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບົບໄຟຟ້າ, ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງມາຮອດວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2018 ທົ່ວແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລ້ວ 315 ບ້ານ ໃນ 10 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງ, ເນື້ອທີ່ນາຖືກຖ້ວມແລ້ວ 28.631 ເຮັກຕາ. ນອກນັ້ນຍັງມີສັດລ້ຽງປະເພດ ງົວ, ຄວາຍ, ແບ້, ໝູ ແລະ ສັດປີກຕາຍຈຳນວນນວນໜຶ່ງ ລວມເຖິງລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ເສັ້ນທາງຖືກຕັດຂາດຫຼາຍຈຸດ ເຊິ່ງຜົນເສຍຫາຍແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈຳເປັນໃນປະຈຸບັນແມ່ນເຄື່ອງ ອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ນ້ຳດື່ມ ແລະ ເຂົ້າສານ. ສຳລັບການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນໄປຢູ່ເຂດທີ່ປອດໄພຮອດປະຈຸບັນແມ່ນ ມີຈຳນວນ 13 ບ້ານ, ມີ 911 ຄອບຄົວ.

ໃນນີ້ ເມືອງຍົມມະລາດມີ 03 ບ້ານຄື: ບ້ານໂພນແສດ, ນາໂຊກ ແລະ ບ້ານຫາດຊອນ, ມີທັງໝົດ 306 ຄອບຄົວ, ເມືອງເຊບັ້ງໄຟມີ 09 ບ້ານຄື: ບ້ານທ່າຄໍ້, ແກ້ງແປ, ຫາດຄຳຮຽງ, ຍາງຄຳ, ນາພອກ, ດ້າງທ່າ, ເຊນ້ອຍ, ບ້ານສ້ອມ ແລະ ບ້ານຖໍ້າລາຍ, ປະກອບມີ 592 ຄອບຄົວ ແລະ ເມືອງໜອງບົກ ມີ 1 ບ້ານຄື: ບ້ານນໍ້າພຸ, ປະກກອບມີ 13 ຄອບຄົວ. ສ່ວນເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນປະຈຸບັນແມ່ນ ເມືອງໜອງບົກມີ 54 ບ້ານ, ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 3.481 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ນາຖືກຖ້ວມ 6.908 ເຮັກຕາ, ເມືອງບົວລະພາ 41 ບ້ານ, ຈຳນວນຄອບຄົວ 4.703 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ນາ 5.166 ເຮັກຕາ, ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ 38 ບ້ານ, ມີ 2.757 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ນາ 3.994 ເຮັກຕາ, ເມືອງຫີນບູນ 36 ບ້ານ, ມີ 1.231 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ນາ 3.460 ເຮັກຕາ, ເມືອງມະຫາໄຊ 40 ບ້ານ, ມີ 1.632 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ນາ 2.442 ເຮັກຕາ, ເມືອງຍົມມະລາດ 22 ບ້ານ, ມີ2.367 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ນາ 2.191 ເຮັກຕາ, ເມືອງທ່າແຂກ 38 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ນາ 1.589 ເຮັກຕາ, ເມືອງໄຊບົວທອງ 27 ບ້ານ, 422 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ນາ 1.570 ເຮັກຕາ, ເມືອງຄູນຄຳ 17 ບ້ານ, ມີ 960 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ນາ 1.293 ເຮັກຕາ ແລະ ເມືອງນາກາຍ 02 ບ້ານ, 42 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ນາ 18 ເຮັກຕາ.


ຂ່າວ: ກອງຄຳ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.