Header Ads

ແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸເຊີນຕີນເສຍຫາຍຫຼາຍຈຸດນັບແຕ່ວັນທີ່ 18 ກໍລະກົດ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເກີດມີຝົນຕົກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສົມທົບກັບຜົນກະທົບຈາກລົມພະຍຸເຊີນຕີນທີ່ພັດຜ່ານ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຝົນຄົກໜັກ ໃນໄລຍະວັນທີ່ 20-21 ກໍລະກົດ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດມີແມ່ນໍ້າຫຼາຍສາຍ ມີປະລິມານຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ແລະມີນ້ຳຖ້ວມອັ່ງຕາມເສັ້ນທາງຫຼາຍເສັ້ນ. ທ່ານ ບຼົ່ງວ່າ ຫວ່າງເຈຍຊາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງໃຫ້ສຳພາດວ່າ: 


ໃນວັນທີ່ 21 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາໄດ້ມີຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີດີນເຈື່ອນ ແລະເສັ້ນທາງຖືກຕັດຂາດຫຼາຍຈຸດ ເປັນຕົ້ນເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ່ 1C ເຂດເມືອງງອຍຖືກຕັດຂາດ ເຊີ່ງມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ແລ້ວໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະອານຸຍາດໃຫ້ສັນຈອນໄດ້ສຳລັບລົດເບົາ, ສ່ວນເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ່ 13 ເໜືອ ແລະເສັ້ນທາງເລກທີ່ 7 ປະຈຸບັນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານວິຊາການຕິດຕາມ-ເຝົ້າລະວັງ ແລະກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອແກ້ໄຂ. ນອກຈາກເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ຍັງມີເສັ້ນທາງຫຼວງທ້ອງຖີ່ນຫຼາຍເສັ້ນຖືກຕັດຂາດ. 

ສຳລັບຜົນກະທົບໂດຍລວມມາຮອດປະຈຸບັນ ແມ່ນເລີ້ມກັບຄືນເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ແມ່ນ້ຳຫຼາຍສາຍໄດ້ມີປະລິມານລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍໜັກໜ່ວງ, ເສັ້ນທາງແຕ່ລະເສັ້ນ ສາມາດສັນຈອນໄປມາໄດ້ສະດວກ ແລະແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ, ມາຮອດປະຈຸບັນ ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈີງ ເພື່ອສັງລວມຂໍ້ມູນສົ່ງໃຫ້ຄະນະນຳຂອງແຂວງ ພ້ອມທັງໄດ້ປຸກລະດົມປະຊາຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການສ້ອມແປງ ອານາໄມ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນມີຄວາມສະດວກ ທັງເນັ້ນໃຫ້ກະກຽມຮັບມືກັບສະພາບການທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນຕໍໜ້າຕື່ມອີກ. 


ໂດຍ: ອາພຸດເດດ ບຸບຜາ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.