Header Ads

ເສັ້ນທາງກາສີ-ເມືອງນານ ຍັງບໍ່ສາມາດໄປໄດ້ຫຼັງມີນໍ້າຖ້ວມ-ດິນຊຸ ແລະ ດິນເຈື່ອນ
ໃນຕອນແລງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2018 ໄດ້ມີນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ນໍ້ຊຸເຮັດໃຫ້ຫີນ ແລະ ດີນໄຫຼເຈື່ອນລົງມາຕັນທາງ ຈົນເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງ ກາສີ-ເມືອງນານ ໃຫ້ພາຫະນາບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້ ຈົນມາຮອດຕອນແລງໃນວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2018  ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ໄດ້ມາເກັບກວດ ແລະ ອານາໄມ  ເສດດີນ-ຫີນ ແລະ ສີງກີດຂວາງທີ່ທັບທາງ ເພື່ອເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ ສາມາດສັນຈອນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.