Header Ads

ນໍ້າຖ້ວມຢູ່ແຂວງອັດຕະປືໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງໜັກໜ່ວງພາຍຫຼັງອ່າງເກັບນໍ້າຫຼັງທີ 2 ຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ໂດຍສະເພາະ 5 ບ້ານຂອງເມືອງສະໜາມໄຊ ເນື່ອງຈາກມີເຮືອນຂອງປະຊາຊົນໄຫຼໄປນຳກະແສນໍ້າຈຳນວນຫຼາຍ.


ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ, ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປືໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ອົງການປົກຄອງແຂວງ ໄດ້ປະສານສົມ ທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຢ່າງຮີບດ່ວນນັບແຕ່ຕອນແລງວັນທີ 23/07/2018 ເປັນຕົ້ນມາ ເນື່ອງຈາກມີປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍຕິດຄ້າງຢູ່ກາງນໍ້າ ຍ້ອນປະລິມານ ນ້ຳສູງຖ້ວມຮອດຫຼັງຄາເຮືອນສ່ວນມູນຄ່າເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເກັບກຳຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດ.


ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍຕັ້ງຢູ່ພູພຽງ ບໍລິເວນເຂດເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຕໍ່ໃສ່ຊາຍແດນ ແຂວງອັດຕະປື ເລີ່ມດຳເນີນການກໍ່ສ້າງນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ ສຳ ເລັດໃນຕົ້ນປີ 2019 ແຕ່ພາຍຫຼັງຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ ສັນອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກຄາດວ່າປະລິມານນ້ຳໃນອ່າງມີ 5.000 ລ້ານໂຕນ ແລະ ຄາດວ່າປະລິມານນໍ້າເຫຼົ່ານີ້ຈະໄຫຼເຂົ້າສູ່ນໍ້າເຊປຽນ ສຳລັບບ້ານທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຫຼາຍທີ່ ສຸດແມ່ນ ບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ແຄມນໍ້າເຊປຽນເປັນຕົ້ນ: ບ້ານໃໝ່, ຫີນລາດ, ສະໜອງໃຕ້, ທ່າແສງຈັນ, ຕະໝໍຍອດ, ບ້ານທ່າຫີນໃຕ້, ທ່າບົກ ແລະ ບ້ານທ່າມ່ວງ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື.ຂ່າວ: ຈັນທະສອນ ສີຫານາດ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______No comments

Powered by Blogger.