Header Ads

ປະຊາຊົນຫຼາຍບ້ານໃນເມືອງແກ່ນທ້າວ ສືບຕໍ່ລົງທຶນສ້າງທາງເບຕົງພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນຫຼາຍກວ່າ 400 ລ້ານກີບຕາມບົດສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະຈໍາ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2018 ນີ້, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄປຄຽງຄູ່ກັບການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເມືອງແກ່ນທ້າວ ໂດຍສະເພາະການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ-ຄິດໄລ່ມູນຄ່າກໍ່ສ້າງ, ການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມບັນດາບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມສັນຍາແລ້ວ.ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ນການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງພາຍໃນບ້ານດ້ວຍທຶນຂອງປະຊາຊົນເອງ. ເຊິ່ງໃນນີ້ ທາງຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ ໄດ້ລົງສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງບ້ານນາບອນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ນໍາພາປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງເສີມໄມ້ໄຜ່ ເສັ້ນທາງຫຼັກພາຍໃນບ້ານທີ່ມີລວງຍາວ 520 ແມັດ, ຄວາມກວ້າງໜ້າທາງ 5 ແມັດ, ໜາ 0,15 ແມັດ ມູນຄ່າ 194 ລ້ານກີບສໍາເລັດ, ຊຸກຍູ້ນໍາພາປະຊາຊົນບ້ານເມືອງເກົ່າ ກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງເສີມໄມ້ໄຜ່ເສັ້ນທີ 3 ມີລວງຍາວ 113 ແມັດ, ກວ້າງ 3 ແມັດ, ໜາ 0,15 ແມັດ ມູນຄ່າ 29 ລ້ານກວ່າກີບສໍາເລັດ ແລະ ລົງສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເມືອງໝໍ ຊຸກຍູ້ນໍາພາປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກເບົາ ເສັ້ນທາງຊອຍສາຍຫຼັກພາຍໃນບ້ານ ມີລວງຍາວ 345 ແມັດ, ຄວາມກວ້າງໜ້າທາງ 5,50 ແມັດ, ລວງໜາຂອງທາງ 0,15 ແມັດ, ມູນຄ່າ ທັງໝົດ 216 ລ້ານກວ່າກີບ ສໍາເລັດ. ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ-ຄິດໄລ່ມູນຄ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກເບົາ ແລະ ເສີມໄມ້ໄຜ່ ເສັ້ນທາງຊອຍເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມໂພນສະຫວ່າງ ບ້ານຈອມແກ້ວ ລວງຍາວ 182 ແມັດ, ກວ້າງ 5 ແມັດ, ໜາ 0,15 ແມັດ ມູນຄ່າ 100 ລ້ານກວ່າກີບ, ສໍາຫຼວດເສັ້ນທາງຊອຍບ້ານທ້າວແກ່ນ ລວງຍາວ 168 ແມັດ, ກວ້າງ 4 ແມັດ, ໜາ 0,15 ແມັດ ມູນຄ່າ 80 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ສໍາຫຼວດອອກແບບ-ຄິດໄລ່ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທາງຊອຍບ້ານຫາດແດງ ລວງຍາວ 150 ແມັດ, ກວ້າງ 5 ແມັດ, ໜາ 0,15 ແມັດ ມູນຄ່າ 86 ລ້ານກວ່າກີບ.


ຂ່າວໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງແກ່ນທ້າວ ຍັງໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນອະນຸມັດ ໃນປີ 2018 ສໍາເລັດ 3 ໂຄງການຄື: ໂຄງການຂະຫຍາຍຜັງບ້ານບ້ານໜອງ ມູນຄ່າ 9 ຕື້ 632 ລ້ານກີບ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ສີປະເສີດ ກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາ, ໂຄງການຂະຫຍາຍຜັງບ້ານປົ່ງແດງ ມູນຄ່າ 3 ຕື້ 377 ລ້ານ 8 ແສນກີບ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ຈັນທະວົງ ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ມູນຄ່າ 1 ຕື້ 890 ລ້ານກວ່າກີບ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ຈັນທະວົງ ກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ.


ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ວຖທ ເມືອງແກ່ນທ້າວ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.