Header Ads

ການຊີ້ແຈງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ປະກາດໃສ່ມາດຕະການດ້ານວີຊາຕໍ່ ສປປ ລາວໃນວັນ ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຜ່ານເວບໄຊ www.mofa.gov.la ເພື່ອຊີ້ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຊາບ ກ່ຽວກັບປະເດັນລັດຖະບານສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ປະກາດໃສ່ມາດຕະການດ້ານວີຊາຕໍ່ ສປປ ລາວ ວ່າ :   ໃນວັນທີ 09 ກໍລະກົດ 2018, ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄດ້ປະກາດໃສ່ມາດຕະການ ດ້ານວິຊາ (Visas) ຕໍ່ ສປປ ລາວ ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າ ລັດຖະບານລາວບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືອັນເຕັມສ່ວນໃນການຮັບເອົາບັນດານັກໂທດພາຍຫຼັງພົ້ນໂທດແລ້ວ ທີ່ຝ່າຍສະຫະລັດອ້າງວ່າເປັນພົນລະເມືອງລາວກັບຄືນປະເທດເດີມ ຕາມການສະເໜີຂອງສະຫະລັດ. ຕໍ່ການປະກາດດັ່ງກ່າວ, ພາຍໃຕ້ພາກ 243(d) ຂອງກົດບັນຍັດວ່າດ້ວຍ ການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ສັນຊາດຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງຈະປະຕິບັດຕໍ່ທຸກໆປະເທດທີ່ຝ່າຍອາເມລິກາຖືວ່າບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືຮັບເອົາຄົນເຊື້ອຊາດເຂົາກັບຄືນປະເທດ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ທີ່ວຽງຈັນ ຈະໄດ້ປະຕິບັດ ມາດຕະການລະດັບ ທີ່(1) ນັບແຕ່ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ ຮອດວັນທີ 9 ກັນຍາ 2018 ຄື :

1.ຢຸດຕິການອອກທຸກວິຊາ ປະເພດນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຢ້ຽມຢາມສ່ວນຕົວ (B1/B2Visas) ສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບຫົວໜ້າກົມຂຶ້ນໄປຂອງບາງກະຊວງ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສ່ວນສໍາລັບປະຊາຊົນທໍາມະດາແມ່ນຍັງດໍາເນີນໄປປົກກະຕິ.

2. ຢຸດຕິການອອກວິຊາ A3 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເຕັກນິກ, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຂອງສະຖານທູດ ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມພະນັກງານການທູດ (A3 Visas);

3. ຢຸດຕິການອອກວິຊາ G5 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສັນຊາດລາວ ທີ່ ເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃນສະຫະລັດ (G5 Visas).

ຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ມີກົນໄກປະສານງານກັບ ຝ່າຍອາເມລິກາ ໃນການພະຍາຍາມຊອກຊ່ອງທາງແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຮ່ວມກັນ ໂດຍໄດ້ມີການພົບປະປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນນໍາກັນຫຼາຍຄັ້ງ, ນັບທັງການສໍາພາດທາງໄກ (Video Call) ແລະ ການຮ່ວມມືອື່ນໆ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງໃຫ້ ພໍ່ແມ່ ພີ່ນ້ອງ ຊາບທົ່ວເຖິງກັນ ມານະໂອກາດນີ້ດ້ວຍ.

                                                           

ທີ່ມາ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.