Header Ads

ຕົ້ນປີລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນປາກເຊ ຍັງຫຼຸດຄາດໝາຍການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຂອງນະຄອນປາກເຊ ປະຕິບັດໄດ້ 8 ຕື້ກວ່າກີບ ສົມທ່ຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 35%ນີ້ແມ່ນການລາຍງານຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ຈັດຂຶ້ນເມື່ອທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2018 ຜ່ານມາ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອ່ອນແກ້ວ ເພັດພູມີ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນປາກເຊ ມີທ່ານ ສຸດອນ ຄຳບົວສີ ຫົວໜ້າ ການເງິນ ນະຄອນປາກເຊ, ທ່ານ ນາງ ສຸບິນ ພັນທະນາໄລ ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນປາກເຊ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ ນາຍບ້ານ ອ້ອມຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີ ທ່ານ ນາງ ສຸບິນ ພັນທະນາໄລ ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນປາກເຊ ໄດ້ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລະ 6 ເດືອນຜ່ານມາສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນປາກເຊ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງສ່ວຍສາອາກອນແຂວງ, ຂອງການເງິນນະຄອນກໍ່ຄືຄະນະພັກນະຄອນໂດຍມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຂາດຕົວກ່ຽວກັບການຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ , ຄ່າທຳນຽມທາງ-ຄ່າບໍລິການໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງອອກຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂຶ້ນທະບຽນ ປີ2018 ໄດ້ 2.318 ຫົວໜ່ວຍ, ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຕໍ່ທະບຽນມາຮອດວັນທີ26 ມິຖຸນາ 2018 ໄດ້1.643 ຫົວໜ່ວຍ, ຖານລາຍຮັບຂອງນະຄອນປາກເຊ ໃນສົກປີ 2018 ມີທັງໝົດ 17 ກວ່າຕື້ກີບ


ຫົວໜ່ວຍຖືບັນຊີ 72 ຫົວໜ່ວຍ ເທົ່າກັບ 800ລ້ານກວ່າກີບ,ຫົວໜ່ວຍມອບເໝົາ 2.220 ຫົວໜ່ວຍເທົ່າກັບ 12ຕື້ກວ່າກີບ, ຫົວໜ່ວຍເກັບປີ້ປະຈຳວັນ748 ຫົວໜ່ວຍເທົາກັບ 200 ລ້ານກວ່າກີບ, ຫົວໜ່ວຍແຈ້ງເສຍອັດຕາເງິນເດືອນ 14 ຫ້ອງການ 900ລ້ານກວ່າກີບ, ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ-ຄ່າບໍລິການ 14 ຫ້ອງການ 600ລ້ານກວ່າກີບ, ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມທາງ 300ລ້ານກວ່າກີບ, ລາຍຮັບພາສີທີ່ດິນ 42 ບ້ານ 1ຕື້ກວ່າກີບ, ຄ່າທຳນຽມຈົດທະບຽນທີ່ດິນ 50 ລ້ານກວ່າກີບ, ຖານລາຍຮັບທີ່ບໍ່ໜັ້ນຄົງ 1ຕື້ກວ່າກີບ, ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກການໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນ-ສິ່ງປຸກສ້າງ 300ລ້ານກວ່າກີບ, ອາກອນຄ່າເຊົ່າ-ກໍ່ສ້າງ 800ລ້ານກວ່າກີບ, ຕົວເລກທີ່ຕ້ອງສູ້ຊົນບໍ່ມີຂໍ້ມູນເກັບ 5 ຕື້ກວ່າກີບ, ການຈັດເກັບລາຍຮັບໃນ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ປະຕິບັດໄດ້ 8 ຕື້ກວ່າກີບ ສົມທ່ຽບໃສ່ແຜນການປີໄດ້ປະຕິບັດໄດ້ 35%ຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ວາງທິດທາງແຜນການສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ຂ່າວ-ພາບ:ຈັນທອນ ກົມໄຊຊະນະ ຖວທ ນະຄອນປາກເຊ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

No comments

Powered by Blogger.