Header Ads

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຈ້ງເຕືອນໄພ ລະດັບແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາ
ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ອອກແຈ້ງເຕືອນ ເລກທີ 0840/ກອຕທ ລົງວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2018 ເລື່ອງ ລະດັບແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາ . ສໍາລັບລາຍລະອຽດແມ່ນລະບຸຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້: 

ຂໍ້ມູນກົມອຸຕຸນົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______No comments

Powered by Blogger.