Header Ads

ຕັດສິນຈຳຄຸກ 2 ຈຳເລີຍ ໂທດຖານຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວໃນຄອບຄອງປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 2 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ ສະບັບປັບປຸງປີ 2009, ມາດຕາ 214 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ສະບັບປັບປຸງປີ 2012 ແລະ ອິງຕາມສໍານວນຄະດີ ເລກທີ 049/ຂຕ.ອ ລົງວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2018 ດັ່ງນັ້ນ,ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018 ນີ້ ທີຫ້ອງປະຊຸມຄະນະສານອາຍາຂັ້ນຕົ້ນແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຕັດສິນຕັດອິດສະຫຼະພາບ ທ້າວ ກົງທໍ້ (ຈຳເລີຍ 1) ອາຍຸ 19 ປີ,ອາຊີບເຮັດໄຮ່,ຢູ່ບ້ານຫຼັກ 32,ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຳຄຸກ 5 ປີ 3 ເດືອນ ແລະ ປັບໃໝ 10,300,000 ກີບ
ໃນຂໍ້ຫາຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ(ປະເພດຢາບ້າ),ຈໍານວນ 600 ເມັດ,ນ້ຳໜັກ 57,5 ກຣາມ, ເຄືອງຂອງກາງມີໂທລະສັບມືຖື ຍີ່ຫໍ້ ຍູນີເທວ ສີທອງໜຶ່ງເຄືອງ, ລົດຈັກຮອນດ້າເວບ100ຊີຊີ ສີແດງ ທະບຽນ ຫຼວງພະບາງ ຈຕ 6919, ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2017, ຮິບຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າຈຳນວນ 600 ເມັດ, ນ້ຳໜັກ 57,5 ກຣາມ ມາທຳລາຍຖີ້ມ, ສວນເຄືອງໂທລະສັບ ແລະ ລົດຈັກ ແມ່ນສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ; ທ້າວເພັດ (ຈຳເລີຍ2), ອາຍຸ 33 ປີ, ອາຊີບເຮັດນາ, ຢູ່ບ້ານວຽງຄຳ, ເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ


ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2017 ຂໍ້ຫາ ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ(ປະເພດຢາບ້າ) ຈໍານວນ 164 ເມັດ, ນໍ້າໜັກ 14,3 ກຣາມ, ເຫັນວ່າຈຳເລີຍມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຖານຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງປະເພດຢາບ້າ, ຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ 5 ປີ, ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ແລະ ຮິບຢາບ້າຈຳນວນ 164 ເມັດ, ນໍ້າໜັກ 14,3 ກຣາມ ທຳລາຍຖື້ມ, ຮິບເງິນກີບ ຈຳນວນ 50,000 ກີບຂອງຈຳເລີຍມາເປັນຂອງລັດ.


ໂດຍ: ວທ ນາງ ພຸດສະພອນ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______No comments

Powered by Blogger.