Header Ads

ພາບນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການລໍຄອຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ຊາວເມືອງສະຫນາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

ນີ້ແມ່ນພາບທີ່ຖືຕີແຜ່ເຫດການອຸທົກກະໄພຄັ້ງໃຫຍ່ໃນຮອບຫຼາຍປີຂອງຊາວເມືອງສະຫນາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື .ເຫດໄພນໍ້າຖ້ວມດັ່ງກ່າວສົ່ງຜົນໃຫ້ບ້ານເຮືອນ, ໄຮ່ນາ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງອື່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ພ້ອມກັບມີລາຍງານວ່າ ມີປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນສູນຫາຍ. ປັດຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍາລັງເລັ່ງອົບພະຍົກ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນແກ່ຜູ້ທີ່ປະສົບໄພໃນຄັ້ງນີ້.© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

No comments

Powered by Blogger.