Header Ads

ສະພາບຕາດແສ້ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ້າປ່າໄຫຼຊຸ ແລະ ນໍ້າກາຍເປັນສີຂີ້ຕົມ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ: ໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2018 ຜ່ານມານີ້ ,​ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າຕາດແສ້ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຊື່ສຽງອີກແຫ່ງຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ  ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສືບເນື່ອງມາຈາກຝົນຕົກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດນຊ້າປ່າຊຸ ແລະ ນໍ້າທີ່ເຄີຍໃສກາຍເປັນສີຂີ້ຕົມ. ພ້ອມກ່ຽວກັນລະດັບນໍ້າ (ເສັ້ນທາງໄປຫາຕາດແສ້) ກໍມີລະດັບສູງຂື້ນຕາມປະລິມານນໍ້າຝົນທີ່ຕົກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນ.© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______

No comments

Powered by Blogger.