Header Ads

ການເຈາະອຸໂມງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ ສໍາເລັດແລ້ວ 52 % ທີ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາຕາມການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ຈັນທະຈອນ ແກ້ວລະຄອນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະສານງານລາວ-ຈີນປະຈຳແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2018 ນີ້ວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຊ່ວງຜ່ານແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຈາະອຸໂມງ ສໍາເລັດ 52,6% ຂອງລວງຍາວທັງໝົດ 10.845 ແມັດ ແລະ ມີການກໍ່ສ້າງເສົາຂົວໃຫ່ຍຂື້ນໃນແຕ່ລະຈຸດ.ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ – ຈີນເລີ່ມແຕ່ຊາຍແດນລາວ – ຈີນເຂດບໍ່ເຕ່ນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເຖິງສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຄວາມຍາວ 409 ກິໂລແມັດ, ໃນນີ້ແລວທາງລົດໄຟໄດ້ຜ່ານແຂວງຫຼວງນໍ້າທາມີຄວາມຍາວ 16,9 ກິໂລແມັດ, ປະກອບມີ 2 ສະຖານີຄືສະຖານີບໍ່ເຕ່ນ ເປັນສະຖານີນ້ອຍສໍາລັບກວດຄົນເຂົ້າ – ອອກເມືອງ ແລະ ສະຖານີນາເຕີຍ ເປັນສະຖານີໃຫ່ຍສໍາລັບຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ, ໃນນີ້ກໍ່ສ້າງຂົວໃຫ່ຍຈໍານວນ 7 ແຫ່ງ ແລະ ເຈາະອຸໂມງ 3 ແຫ່ງ.

ການກໍ່ສ້າງມາເຖິງປັດຈຸບັນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟເລກ 5 ແລະ ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟເລກ 2 ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຈາກ ສປຈີນ ໄດ້ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງເຈາະອຸໂມງມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ ມີຄວາມຍາວ 2.425 ແມັດ, ມາເຖິງປັດຈຸບັນເຈາະໄດ້ 899 ແມັດ, ອຸໂມງບໍ່ເຕ່ນມີຄວາມຍາວ 6.461 ແມັດ ປາກອຸໂມງເບື້ອງທາງເຂົ້າເຈາະໄດ້ 2.204 ແມັດ, ປາກອຸໂມງເບື້ອງທາງອອກເຈາະໄດ້ 1.782 ແມັດ, ອຸໂມງຕີນຕົກ ມີຄວາມຍາວ 1.173 ແມັດເຈາະໄດ້ 819,4 ແມັດ, ລວມລວງຍາວການເຈາະອຸໂມງໄດ້ 5.704,4 ແມັດ ເທົ່າກັບ 52,6%, ຂອງລວງຍາວທັງໝົດ 10.845 ແມັດ, ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງເສົາຂົວຈໍານວນ 29 ຕົ້ນ, ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງເສົາຂົວໃຫ່ຍບ້ານບໍ່ເຕ່ນ, ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງເສົາຂົວນາເຕີຍທີ່ເຊື່ອມເຂົ້າຫາສະຖານີນາເຕີຍ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສົາຂົວໃຫ່ຍ 3 ເສັ້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກສາຖານີນາເຕີຍ ຫາ ບ້ານນາໂຮມ, ເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ທາງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ – ຈີນ ຊ່ວງຜ່ານແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຍັງພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າບາງຈຸດເຊັ່ນ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄກ່ເກ່ຍແກ້ໄຂຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂື້ນກັບໂຄງການກ່ຽວກັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄ່າຊົດເຊີຍ, ພາຫະນະທີ່ຂົນສົ່ງວັດຖຸອຸປະກອນມາຮັບໃຊ້ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງບໍ່ນໍາໃຊ້ທາງເວັ້ນສະເພາະຂົນສົ່ງວັດສະດຸທາງລົດໄຟ , ການຖີ້ມດິນຈາກການເຈາະອຸໂມງ, ການນໍາເຂົ້າແຮງງານຜ່ານດ່ານສາກົນບໍ່ເຕ່ນທີ່ມາເຮັດວຽກໂຄງການທາງລົດໄຟແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການ.


ຂ່າວ: ຖວທ ຫລວງນໍ້າທາ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

No comments

Powered by Blogger.