Header Ads

ເຈົ້າເມືອງໆແກ່ນທ້າວ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນ, ວັດ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບໜັກຈາກລົມພາຍຸໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2018 ນີ້, ທ່ານ ສໍາລານ ສຸວັັນນະໂຊດ ເຈົ້າເມືອງໆແກ່ນທ້າວໄດ້ໄປມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນ, ວັດ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບໜັກຈາກລົມພາຍຸພັດວັນທີ 14 ເມສາ 2018 ຢູ່ບ້ານວັງປາ ແລະ ບ້ານສວນກ້ວຍເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ບ້ານວັງປາມີ: ໂຮງຮຽນ ມຕ ຈໍານວນ 500.000 ກີບ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ 500.000 ກີບ, ຫ້ອງການ ປກສ ບໍລິການປະຊາຊົນ 500.000 ກີບ ແລະ ຄອບຄົບທ້າວ ຊຽງໂກ້ 200.000 ກີບ. ບ້ານສວນກ້ວຍ ມອບໃຫ້ວັດ 500.000 ກີບ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ 500.000 ກີບ, ຄອບຄົວທ້າວ ຕິ ຈໍານວນ 200.000 ກີບ ແລະ ຄອບຄົວທ້າວ ຊອງ 300.000 ກີບແລະ ບ້ານໜອງມອບໃຫ້ວັດ ຈໍານວນ 500.000 ກີບ, ຄອບຄົວທ້າວ ຊາດ 300.000 ກີບ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານດອນເມນ 500.000 ກີບທີ່ຖືກລົມພາຍຸພັດໃນວັນທີ 17 ເມສາ 2018 ລວມມູນຄ່າຊ່ວຍທັງໝົດ 4.500.000 ກີບ.


ຂ່າວໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ກ່ອນໜ້ານີ້ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກລົມພາຍຸພັດ ບ້ານສວນກ້ວຍ, ວັງປາ, ດອນເມນ ແລະ ບ້ານໜອງ ໃນເດືອນເມສາ ຜ່ານມາຈໍານວນ 18 ລ້ານກວ່າກີບ.

ທີ່ມາ: ວຖທ ເມືອງແກ່ນທ້າວ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______

No comments

Powered by Blogger.