Header Ads

6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ດ່ານພາສີສາກົນນ້ຳເງິນ ເມືອງເງິນ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 132 ຕື້ 275 ລ້ານກວ່າກີບ


ທ່ານ ຄຳພຽງ ແສງທອງຄຳ ຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນນ້ຳເງິນ ເມືອງເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໃນວັນ 18 ກໍລະກົດ 2018 ວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາໆພາຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະກົມພາສີ, ຄະນະກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ. ດ່ານພາສີສາກົນນ້ຳເງິນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນໍາໆພາ ຮ່ວມຊິວີດການເມືອງ, ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກເປັນບັນຫາສຳຄັນ, ປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ປະສານສົມທົບກັບອົງປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ, ສາຍຕັ້ງ, ສາຍຂວາງ ລາຍງານສະພາບຢ່າງເປັນປົກະຕິ. ສະແດງອອກການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ກໍ່ຄື ການຈັດເກັບລາຍຮັບ ພາສີ-ອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໆ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ປະຕິບັດໄດ້ 132 ຕື້ 275 ລ້ານກວ່າກີບ. ທຽບໃສ່ແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ປະຕິບັດໄດ້ 103 % ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ເພີ່ມຂື້ນ 12 % ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ປະຕິບັດໄດ້ 51 %.


ລວມລາຍຮັບຈາກພາສີທັງໝົດ 31 ຕື້ 461 ລ້ານກີບ: ໃນນີ້ຮັບຈາກພາສີ ຂາອອກ 431 ລ້ານກວ່າກີບ, ຂາເຂົ້າ 15 ຕື້ 424 ລ້ານກວ່າກີບ, ລົງທືນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 4 ລ້ານກວ່າກີບ, ຄ່າປັບໃໝ-ຂາຍເຄື່ອງຮິບ 14 ລ້ານກວ່າກີບ, ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ 15 ຕື້ 585 ລ້ານກວ່າກີບ. ລວມລາຍຮັບ ອາກອນ 100 ຕື້ 814 ລ້ານກວ່າກີບ ໃນນີ້ ອາກອນຊົມໃຊ້ 65 ຕື້ 246 ລ້ານກວ່າກີບ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 35 ຕື້ 419 ລ້ານກວ່າກີບ, ອາກອນກຳໄລ 148 ລ້ານກວ່າກີບ.


ທ່ານ ຄຳພຽງ ແສງທອງຄຳ ຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນນໍ້າເງິນ ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ ສາເຫດທີພາໃຫ້ການຈັດລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ລື່ນແຜນການ ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ສິດຈາກພະແນກຄຸ້ມຄອງພາສີIII, ການປະສານງານພົວພັນກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ້າງແຜນການ ຈັດເກັບລາຍຮັບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ,ຄະນະດ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງໃກ້ສິດຕິດແທດແຕ່ລະຈຸງານເປັນປະຈຳ. ສ່ວນທິດທາງແຜນການສູ້ຊົນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ຈະຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 127 ຕື້ 565 ລ້ານກີບ.ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ອິນແປງ ແຫວນຄຳ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______No comments

Powered by Blogger.