Header Ads

ຄູກັ້ນນໍ້າເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ແຕກຍ້ອນການກໍ່ສ້າງບໍ່ໄດ້ມາດຖະຖານໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2018, ທ່ານ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ: ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຕູກັນນໍ້າ D ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າແຕກ ໃນເບື້ງຕົ້ນແມ່ນ ການສ້າງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ສໍາລັບສາເຫດລະອຽດກໍາລັງກວດກາ ແລະ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ຕໍ່ກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມພັນທືະສັນຍາ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ.

ທ່ານ ຄຳມະນີ ກ່າວວ່າ ພາລະກິດຫຼັກຂອງລັດຖະບານ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕະຫຼອດເຖິງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຕ້ອງໄດ້ແນໃສ່ ເຖິງການຟື້ນຟູສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນແຕກ ເຊິ່ງພາລະກິດນີ້ ຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະ ຄື ໄລຍະທີ 1 ເປັນໄລຍະສັ້ນ ແມ່ນແນໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະບັນເທົາທຸກ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກເຫດການນ້ຳຖ້ວມ ສ່ວນໄລຍະທີ 2 ເປັນໄລຍະຍາວ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການ ຟື້ນຟູໝູ່ບ້ານ ກໍ່ສ້າງເຮືອນຊານ ຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີພື້ນທີ່ດຳລົງຊີວິດແລະ ທ່ານ ໄຊປະເສີດ ພົມສຸພາ ຫົວໜ້າກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຍັງໄວເກີນໄປ ທີ່ຈະເວົ້າເຖິງລາຍລະອຽດການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃນຕອນນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງເຖິງສາເຫດແລະຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນກ່ອນ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງການສຳປະທານ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຫຼາຍຢ່າງ ສະນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງຄືນ ຈຶ່ງຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງລະອຽດວ່າ ບໍລິສັດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຫຼາຍປານໃດາຍລະອຽດຫຼາຍຢ່າງ ສະນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງຄືນ ຈຶ່ງຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງລະອຽດວ່າ ບໍລິສັດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຫຼາຍປານໃດ.© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.