Header Ads

ພິທີຖະແຫຼງ ຂອງຄະນະປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ບໍ່ທັນພົບເຫັນ 1,126 ຄົນ ແລະ 131 ຄົນ


ໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2018 ນີ້,  ທ່ານນາງ ມີນາພອນ ໄຊຊົມພູ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ຮອງຄະນະຕ້ານໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ໃດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ທຽງຄືນຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2018 ຈົນຮອດເວລານີ້ ສະຖານະການແມ່ນຍັງໜັກໜ່ວງ ເຖິງວ່າລະດັບນໍ້າແມ່ນລຸດລຳດັບ

ການເຂົ້າຫາພື້ນທີ່ເພື່ອຊອກຄົນ ເພື່ອກູ້ໄພ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກຂັ້ນຕົ້ນຂອງທຸກໜ່ວຍງານແມ່ນໄດ້ສຸມກຳລັງເຂົ້າຢ່າງເຕັມກຳລັງ ແມ່ນເຮັດວຽກທັງເວັນທັງຄືນຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ ສໍາລັບມື້ນີ້ ໄດ້ເຄື່ອນຫຍາຍມາຈາກຈຸດບ້ານຫີນລາດ 12ຄອບຄົວ ມີຈໍານວນ 64 ຄົນ ,ຍິງ 25ຄົນ, ບ້ານທ່າແສງຈັນ 4ຄອບຄົວ,ມີ 21 ຄົນ ,ບ້ານທ່າຫີນ 9 ຄອບຄົວ, ມີຈໍານວນ 34ຄົນ, ບ້າຍສະໝອງໃຕ້ ມີ 3ຄອບຄົວ, ມີ 18 ຄົນ, ບ້ານ ໃໝ່ ມີ 1ຄອບຄົວມີ 4ຄົນ, ບ້ານໃຫຍ່ແທມີ 42 ຄອບຄົວມີຈໍານວນ 267 ຄົນ ບ້ານຕະມໍຢອດ 1ຄອບຄົວ ມີຈໍນວນ 5 ຄົນ

ລວມປະຊາຊົນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍມາຢູ່ສູນພັກຊົວຄາວໃນມື້ນີ້ 72 ຄອບຄົວ ມີຈໍານວນ 413 ຄົນ , ຍິງ 199 ຄົນ, ລວມປະຊາຊົນທີ່ຖືກຍົກຍາຍມາໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ແມ່ນ 3,732 ຄົນ. ນອກນີ້ ຍັງມີປະຊາຊົນ ຢູໃນ3ຈຸດຄື: ເມືອງປະທຸມພອນແລະເມືອປາກຊ່ອງມີ 257ຄອບຄົວ, ມີ 1,407ຍິງ 626ຄົນ . ຢູ່ຈຸດບ້ານຕະມໍຢອດ595 ຄົນ . ຢູ່ບ້ານໃຫຍ່ແທ 1,232 ຄົນຢູາຈຸດບ້ານປິ່ນດົງ 500 ຄົນ. ສໍາລັບຈໍານວນຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນພົບເຫັນ 1,126 ຄົນ, ໃນນັ້ນຜູ້ສູນຫາຍຕາມກາຢັ້ງຢືນຂອງຄອບຄົວມີ 131 ຄົນ, ສະເພາະມື້ວັນທີ 27.7.2018ນີ້ ສາມາດເກັນກູ້ໄດ້ເປັນເດັກ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຜູ້ມາຢັ້ງຢືນເອົາ ລວມກັບມື້ທີ່ຜ່ານມາເປັນ 6 ສົບ.

© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


1 comment:

  1. ຜູ້ສູນຫາຍ 131 ຄົນ ກັບ ຜູ້ບໍ່ທັນພົບເຫັນ 1.126 ຄົນ ມັນກະໝາຍຄວາມແນວໃດ ລວມແ້ລວ 257 ຄົນ ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ທັນພົບເຫັນ ຈັກຕາຍຫລື ທັງໝົດຫັ້ນແລ໋ວ

    ReplyDelete

Powered by Blogger.