Header Ads

BCEL One Heart ສາມາດລະດົມການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພເມືອງສະຫນາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື 3,16 ຕື້ກີບວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2018 ໂຄງການ BCEL One Heart ຂອງທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດພິທີ ຖະແຫລງຂ່າວ ການລະດົມທຶນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື. ມາຮອດວັນທີ 26 ກໍລະກົດນີ້ ມີປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮ່ວມກັນບໍລິຈາກ 3,16 ຕື້ກີບ. ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີຖະແຫຼງຂ່າວໃນຄັ້ງນີ້ ມີ ທ່ານ ພູໂຂງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອຳນວຍການ ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊມະນີວົງ ປະທານສະພາຜູ້ບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດານັກຂ່າວສື່ມວນຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ. 

ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການລະດົມທຶນຂອງ ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງນີ້ ທາງທະນາຄານ ໄດ້ນຳເອົາເງິນ ຈຳນວນ 3,16 ຕື້ກີບ ໄປມອບໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມເປັນຄັ້ງທີ 1 ແລ້ວ ໂດຍສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການແກ້ໄຂໄພພິບັດຂອງແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງແທ້ຈິງ ດ້ວຍການຈັດແບ່ງການນຳໃຊ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ແລະ ທະນາຄານຈະແຈ້ງຂໍ້ມູນລະອຽດໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ສ່ວນເງິນທີ່ເຫຼືອ ທາງທະນາຄານຈະນຳໄປຊື້ອຸປະກອນ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ອາຫານການກິນ, ນໍ້າດື່ມສະອາດ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະສິ່ງທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆອີກ.
ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ໂຄງການ BCEL One Heart ຂອງທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຍັງໄດ້ເອົາເງິນລາງວັນຊະນະເລີດໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບຊາດ Lao ICT Award 2018 ເປັນເງິນມູນຄ່າ 8 ລ້ານກີບມາສົມທົບບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫລືອ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຕື່ມອີກ.


ຂໍ້ມູນ: Lao National Radio 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______

No comments

Powered by Blogger.