Header Ads

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ແມ່ຄ້າຄົນກາງ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆໃນທົ່ວ #ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຫັນວ່າຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ໃນລະດັບທີ່ດີ, ນີ້ແມ່ນສະແດງອອກຍ້ອນຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ເປັນເຈົ້າການ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ ກໍ່ຄືຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນທົ່ວແຂວງ ແລະ ທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ສິດ, ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ໃນການຈັດຕັ້ງຕິບັດຕົວຈິງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ອີງຕາມບັນດານິຕິກໍາ, ລະບຽບການຂອງສູນກາງ, ແຂວງ ທີ່ໄດ້ວາງອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ໂດຍການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານລົງຕິດຕາມ, ກວດກາລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຢູ່ພາບໃນຕະຫຼາດເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າໂດຍພະລະການຂອງຜູ້ປະກອບການຊາວຄ້າ-ຂາຍ. 
ທ່ານ ປອ ວາລະໄຊ ເລັ່ງສະຫວັດ ຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ກ່າວລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຸດທີ I ໃນວັນທີ 2 ສິງຫານີ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີພໍສົມຄວນ, ໂດຍສະເພາະການຄຸ້ມຄອງໂຄງສ້າງລາຄາຕົ້ນທຶນສິນຄ້າຄວບຄຸມເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນ, ເຂົ້າ, ຊີ້ນໝູ ແລະ ປາ ເຊິ່ງລາຄາສິນຄ້າມີສະຖຽນລະພາບ, ເໜັງຕີງຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ຕາມລະດູການ, ໄດ້ກໍານົດລາຍການລາຄາສິນຄ້າ, ຄ່າບໍລິການທີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ລາຍການສິນຄ້າທີ່ຕິດຕາມການເໜັງຕີງລາຄາ 199 ລາຍການ, ຄຽງຄູ່ກັບຜົນງານທີ່ຍາດມາໄດ້ເຫັນວ່າບັນຫາຄົງຄ້າງຕົ້ນຕໍຂອງການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ , ໂດຍສະເພາະການຄຸ້ມຄອງໂຄງສ້າງລາຄາຕົ້ນທຶນ ແລະ ລາຄາຂາຍອາຫານາສໍາເລັດຮູບຕາມຮ້ານອາຫານທົ່ວໄປ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ຍັງບໍ່ມີໜ່ວນງານຮັບຜິດຊອບ, ຍັງປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການກໍານົດລາຄາ ແລະ ສວຍໂອກາດເອົາກໍາໄລຕາມຄວາມຕ້ອງການ.ທ່ານ ປອ ວາລະໄຊ ເລັ່ງສະຫວັດ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ໝັ້ນຄົງ, ບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບໄປສູ່ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ຈະກາຍເປັນການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ, ຜູ້ບໍລິໂພຫໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທໍາທາງດ້ານລາຄາ, ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ພ້ອມທັງເປັນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງການໃນວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ອີກລ່ຽງການສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາ ເພື່ອເກນກໍາໄລຂອງພໍ່ຄ້າມືກາງ ທີ່ສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນທາງດ້ານລາຄານັ້ນ ພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຊັ່ນ: ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນແຂວງ, ສ້າງຕັ້ງກອງເລຂາ,ສ້າງຕັ້ງຂະແໜງການ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຈຸດປະສານງານເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການລະດົມ, ຊຸກຍູ້ ຜູ້ປະກອບການ ສະໜອງສິນຄ້າປະເພດສະບຽນອາຫານທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.


ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ຂ່າວແຂວງໄຊຍະບູລີ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.