Header Ads

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການລະຫວ່າງລັດຖະບານອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິມະນຸດ (ໄອຈາ ) ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມາທິການເຂດປອດອາວຸດນິວເຄລຍ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2018, ທ່ານ ສະ​ເຫລີ​ມ​​ໄຊ ກົມມະ​ສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການລະຫວ່າງລັດຖະບານອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິມະນຸດ (ໄອຈາ) ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມາທິການ ເຂດປອດອາວຸດນິວເຄລຍ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.


​ໃນກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ແລະ ໄອຈາ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ  ໄດ້ຮັບຊາບບົດລາຍງານ ປະຈໍາປີ 2018 ຂອງ ໄອຈາ ແລະ ຮັບຊາບແຜນກິດຈະກໍາບູລິມະສິດ ແລະ ງົບປະມານ ສໍາລັບປີ 2019 ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາບູລິມະສິດ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ. ໃນນີ້, ສປປ ລາວ ມີແຜນຈະຈັດ 1 ກິດຈະກໍາ ຄື: ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂອງໄອຈາ ກ່ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ ແລະການລຶບລ້າງຄວາມ ທຸກຍາກ ອີງໃສ່ຖະແຫລງການອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິມະນຸດ ແລະ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.


ສຳ​ລັບ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມາທິການເຂດປອດອາວຸດນິວເຄລຍ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ກອງ​ປະ​ຊຸມ ໄດ້ຮັບຊາບຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການຮັກສາອາຊຽນໃຫ້ເປັນເຂດປອດອາວຸດນິວເຄລຍ ປີ 2018-2022. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າການລົງນາມ ແລະ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ອະນຸສັນຍາຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ເຂດປອດອາວຸດນິວເຄລຍ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEANWFZ) ໂດຍບັນດາປະເທດມະຫາ​ອໍາ​ນາ​​​ດ ທີ່ມີນິວເຄລຍຄອບຄອງ ເຊັ່ນ: ຝຣັ່ງ, ອັງກິດ, ລັດເຊຍ, ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ແນໃສ່ຮັກ​ສາພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃຫ້ເປັນເຂດປອດອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະ ອາວຸດທໍາລາຍລ້າງອື່ນໆ.

ຂໍ້ມູນ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______No comments

Powered by Blogger.