Header Ads

ລະດັບນໍ້າຂອງທີ່ເມືອງ ທ່າແຂກເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງເຂດເຕືອນໄພ ແລະ ລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ - 01 ສິງຫາ 2018ລາຍງານຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ ປະຈຳວັນທີ 1 ສິງຫາ 2018 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລະດັບນຊ້າຂອງ, ນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ນໍ້າຫີນບູນ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຊິ່ງລະດັບນ້ຳຂອງທີ່ເມືອງທ່າແຂກ ວັດແທກໄດ້ 13,12 ແມັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ ມື້ທີ່ຜ່ານມາ 28 ຊັງຕີແມັດ.

ໃນນັ້ນເຂດເຕືອນໄພແມ່ນ 13,00 ແມັດ ແລະ ເຂດອັນຕະລາຍ 14,00 ແມັດ, ລະດັບນ້ຳເຊບັ້ງໄຟ ບ້ານໂພວາ ເມືອງມະຫາໄຊ ວັດແທກໄດ້ 17,42 ແມັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 20 ຊັງຕີແມັດ, ເຂດອັນຕະລາຍ ແມ່ນ 15,00 ແມັດ, ລະດັບນ້ຳເຊບັ້ງໄຟ ບ້ານຂົວເຊ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ວັດແທກໄດ້ 21,88 ແມັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 06 ຊັງຕີແມັດ, ເຂດອັນຕະລາຍແມ່ນ 18,50 ແມັດ, ລະດັບນ້ຳຫີນບູນ ບ້ານທ່າແຄນ ເມືອງຫີນບູນ ວັດແທກໄດ້ 11,47 ແມັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 05 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ນໍ້າລົ້ນອອກທັງສອງຝັ່ງໄຫຼຖ້ວມເນື້ອທີ່ນາຂອງປະຊາຊົນແລ້ວ.
ເຊິ່ງລ່າສຸດວັນທີ 01 ສິງຫາ 2018 ມີບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບແລ້ວ 337 ບ້ານໃນທົ່ວແຂວງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 22 ບ້ານຈາກມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ເນື້ອທີ່ນາຖືກຖ້ວມ 33.341 ເຮັກຕາ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 4.710 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ໄປຢູ່ເຂດທີ່ປອດໄພແລ້ວຈຳນວນ 24 ບ້ານ, ມີ 1.380 ຄອບຄົວ ໃນ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງຍົມມະລາດ, ມະຫາໄຊ, ເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ໜອງບົກ.


ພາບ- ຂ່າວ: ກອງຄຳ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______No comments

Powered by Blogger.