Header Ads

ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ແຂວງໄຊຍະບູລີມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈໍານວນ 47 ຄົນ ຈາກອຸບັດຕິເຫດທ່ານ ພັອ ຄໍາແພງ ເພັດ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຖິງວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງໂຄສະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສັນຈອນທາງບົກ ສະບັບເລກທີ 23/ສພຊ, ດໍາລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 188/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍກ່ຽວກັບການສັນຈອນທາງບົກ, ແຕ່ຂັ້ນແຂວງ ລົງຮອດຂັ້ນບ້ານ ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆໃນທົ່ວແຂວງແຕ່ສະພາບອຸບັດຕິເຫດຍັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອັນສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຜ່ານມາ ມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນທົ່ວແຂວງທັງໝົດ ຈໍານວນ 169 ເລື່ອງ, ພາຫະນະເປ່ເພ ຈໍານວນ 259 ຄັນ, ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈໍານວນ 300 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ ຈໍານວນ 47 ຄົນ, ເມືອງທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ ປາກລາຍ ແລະ ເມືອງແກ່ນທ້າວ, ພາຫະນະທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍແມ່ນ ປະເພດລົດຈັກ, ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພາຫະນະ, ຜູ້ໃຊ້ລົດ, ໃຊ້ຖະໜົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຮູ້ກົດລະບຽບການສັນຈອນ, ສະພາບຖະໜົນເປ່ເພ ເປັນບວກເປັນຂຸມ, ການຂີດເສັ້ນຈາລະຈອນບໍ່ຈະແຈ້ງ, ປ້າຍສັນຍານເຕືອນບາງບ່ອນບໍ່ມີ, ໄຟເຍືອງທາງບໍ່ແຈ້ງ, ສະພາບເຕັກນິກຍານພາຫະນະບໍ່ຮັບປະກັນ, ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດອາຍຸບໍ່ເຖິງກະສຽນ, ດື່ມສິ່ງມືນເມົາແລ້ວຂັບຂີ່ລົດໄວ, ປ່ຽນທິດທາງກະທັນຫັນ, ແຊງບໍ່ຮັບປະກັນ, ບໍ່ສິດ, ລ່ວງປ້າຍສັນຍານຈາລະຈອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ອື່ນໆ.

ທ່ານ ພັອ ຄໍາແພງ ເພັດ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ມາດຕະການ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ ອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສັນຈອນທາງບົກ ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນຢ່າງແຂງແຮງ ເຮັດໃຫ້ອຸບັດຕິເຫດລຸດລົງ, ສຸມໃສ່ກວດກາ, ແກ້ໄຂລົດນໍາເຂົ້າບໍ່ຖຶກຕ້ອງ, ລົດດັດແປງ, ລົດບໍ່ຮັບປະກັນດ້ານເຕັກນິກ, ລົດບໍ່ມີປ້າຍ, ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາກໍາລັງຕໍາຫຼວດຈາລະຈອນເຊັ່ນ: ການປະຈໍາການຢູ່ແຕ່ລະປ່ອມ ເພື່ອແກ້ໄຂອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ທ່ວງທັງກັບເວລາ.


ຂ່າວ: ປກສ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______

No comments

Powered by Blogger.