Header Ads

ນະຄອນປາກເຊ ເລັ່ງແກ້ໄຂສະພາບນໍ້າຖ້ວມຮອບທີ 2ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຈຳປາສັກ ລາຍງານວ່າ: ທ່ານ ສຸລິວັນ ສະຫວັດທະສິນ ເຈົ້ານະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ ສະພາບນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຂື້ນນັບແຕ່ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 28 ບ້ານໃນທົ່ວນະຄອນປາກເຊຖືກຜົນກະທົບ ,ມີ 1 ພັນ 2 ຮ້ອຍກ່ວາຄອບຄົວ,1 ພັນ 2 ຮ້ອຍກ່ວາຫຼັງຄາເຮື່ອນ,ມີ 7 ພັນ 9 ຮ້ອຍກ່ວາຄົນ,ເນື້ອທີ່ນາ 2 ຮ້ອຍກ່ວາເຮັກຕາ,ເນື້ອທີ່ສ່ວນ 16 ກ່ວາເຮັກຕາ,ມາໄລຍະໜຶ່ງນໍ້າໄດ້ຄ່ອຍໆບົກລົງ ແຕ່ຍ້ອນມີຝົນຕົກທຸກວັນ ບວກກັບນໍ້າໄຫຼມາຈກພາກກາງ ພາກເໜືອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໄດ້ເກີດເຮັດໃຫ້ນະຄອນປາກເຊ ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ,ຖ້ວມຂັງຕື່ມອີກເປັນຮອບທີ 2 ຂະນະທີ່ລະດັບນໍ້າຂອງແທກໄດ້ 12 ແມັດກັບ 62 ຊັງຕີແມັດ (ເຂດອັນຕະລາຍ 12 ແມັດ )
ດັ່ງນັ້ນທາງອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນປາກເຊ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມສະພາບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ກຽມຄວາມພ້ອບຮອບດ້ານເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງເປັນຕົ້ນໄດ້ມີການແຈ້ງເຕືອນພໍ່,ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຢູ່ພື້ນທີ່ຕໍ່ານໍ້າຖ້ວມ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ກຽມພ້ອມຕະຫຼອດເວລາ,ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຕິດຕາມລະດັບນໍ້າຂອງ ແລະ ນໍ້າເຊ ຕະຫຼອດ,ມີການປຸກລະດົມກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆຫ່າຍຊາຍໃສ່ກະສອບສ້າງຄູກັນນໍ້າຕາມແຄມຂອງທີ່ພື້ນທີ່ຕໍ່າ,ສ່ວນຈຸດທີ່ມີນໍ້າຖ້ວມຂັງບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂຈູບອອກໄດ້ ກໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈັກສູບນໍ້າອອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບ້ານປາກຫ້ວຍເດື່ອ,ບ້ານບຸ່ງອຸດົມ,ບ້ານຮ່ອງຄະຍອມ ແລະ ບ້ານໂພນກຸງ.ທ່ານ ສຸລິວັນ ສະຫັວດທະສິນ ເຈົ້ານະຄອນປາກເຊຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ພື້ນທີ່ຕໍ່າຈົ່ງມີສະຕິຢູ່ຕະຫຼອດ,ຕິດຕາມຂ່າວພະຍາກອນອາກາດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນຕ່າງໆເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບມືກັບສະພາບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນແນໄສ່ຮັບປະກັນຊີວິດ ແລະຊັບສິນຂອງຕົນ.
ໂດຍ: ປະພິດ ສີສົມບູນ (ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຈຳປາສັກ)
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com
_____


No comments

Powered by Blogger.