Header Ads

ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ້ງການຫ້າມ ນໍາເຂົ້າ, ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ບໍລິໂພກຢາສູບໄຟຟ້າ ແລະ ຊີຊ່າ ໃນສປປ ລາວ
ອີງຕາມຫນັງສືແຈ້ງການເລກທີ 1297/ຫສນຍ.ກຄສ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມນຳເຂົ້າ, ຈຳຫນ່າຍ, ບໍລິໂພກ ຢາສູບໄຟຟ້າ ແລະ ຊີຊ່າ ລົງວັນທີ 13 ສິງຫາ 2018 ຈາກການຕົກລົງຊີ້ນຳຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຈາກການສະເຫນີຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຄວບຄຸມຢາສູບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com

_____

No comments

Powered by Blogger.