Header Ads

ເມືອງໄຊສະຖານແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂື້ນ

ເມືອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນເມືອງໜຶ່ງທີ່ທຸກຍາກກວ່າໝູ່ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກປະມານ 64 ກິໂລແມັດ. ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 896 ຕາຕະລາງກິໂລແມັດ, ໃນນີ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 29.926,03 ເຮັກຕ່າ, ດິນປ່າໄມ້ 48.347 ເຮັກຕ່າ, ດິນປູກສ້າງ 433,77 ເຮັກຕ່າ ແລະ ດິນອື່ນໆ 1.158,75ກວ່າເຮັກຕ່າ. ເຂດພູດອຍກວມເອົາ 100 %. ອັດຕາຄວາມໜາແໜ້ນ 17 ຄົນຕໍ່ກິໂລຕາແມັດ.ມີປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມອາກາດເຢັນສະບາຍຕະຫຼອດປີ ທິດເໜືອຕິດກັບເມືອງຫົງສາ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງພຽງ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງໄຊຍະບູລີ ແລະ ທິດຕາເວັນຕັກຕິດກັບລາຊະອານາຈັກໄທ. ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 15.200 ຄົນ, ຍິງ 7.800 ຄົນ, ມີ 21 ບ້ານ, ມີ 2.611 ຫຼັງຄາເຮືອນ ແລະ ມີທັງໝົດ 2.611 ຄອບຄົວ. ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊົນເຜົ່າໄປຣ່ກວມເອົາ 99,06 % ສ່ວນເຜົ່າອື່ນແມ່ນມາເຮັດວຽກ, ເປັນໃຜ້, ເປັນເຂີຍ ແລະ ທໍາການຄ້າຂາຍ.ກ່ອນການສ້າງຕັ້ງເມືອງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນແມ່ນມີຄວາມລໍາບາກຫຼາຍ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີອາຊີບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ, ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ບໍ່ມີລະບົບໄຟຟ້ານໍາໃຊ້, ບໍ່ມີລະບົບນໍ້າລິນ, ການໄປມາຫາສູ່ກັນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຍ້ອນບໍ່ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມເຂົ້າເຖິງພາຍໃນບ້ານ, ມີການເຊື່ອຖືແບບງົມງວາຍ, ຮີດຄອງປະເພນີຍັງຍຶດຖືຮີດເກົ່າຄອງເດີມກົດໜ່ວງທ່ວງດຶງການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດສ່ວນເອກະລັການນຸ່ງຖືແມ່ນເອົາຂອງເຜົ່າອື່ນມານໍາໃຊ້, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກແມ່ນມີການປິ່ນປົວແບບຮີດຄອງປະເພນີຂອງເຜົ່າເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ບໍ່ທັນມີນໍ້າສະອາດນໍາໃຊ້, ບໍ່ທັນມີວິດຖ່າຍ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ປ່ອຍສັດຊະຊາຍ, ດ້ານການສຶກສາບໍ່ທັນມີໂຮງຮຽນແບບຖາວອນ, ຫ້ອງຮຽນບໍ່ພຽງພໍ, ມີພຽງໂຮງຮຽນປະຖົມ 18 ແຫ່ງ ແຕ່ລະໂຮງຮຽນແມ່ນມີພຽງແຕ່ 3 ຫ້ອງຮຽນ, ສ່ວນຫຼັງຄາແມ່ນມຸງດ້ວຍຫຍ້າຄາ ຫຼື ໃບຄໍ້, ມີຄູສອນພຽງແຕ່ 1 – 3 ຄົນເທົ່ານັ້ນ. ດ້ານເສດຖະກິດປະຊາຊົນໃນເມືອງກ່ອນແມ່ນມີຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກຫຼາຍ ມີຄອບຄົວທຸກຍາກກວມເຖິງ 95 % ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ. ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍຶດຖືອາຊີບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ, ການປູກຝັງລ້ຽງສັດກໍ່ແມ່ນຕາມມີຕາມເກີດບໍ່ຮູ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃນການປູກຝັງລ້ຽງສັດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນຍ້ອນພັກລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍ ໃນການພັດທະນາເຂດດັ່ງກ່າວສ້າງຕັ້ງເມືອງຂື້ນໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2009 ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນຍິ່ງໆຂື້ນ ໂດຍໄດ້ນໍາເອົາບັນດາຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ກໍານົດກັດລະບຽບນໍາມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ມະຕິກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VI ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ I ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງໄຊສະຖານ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກເປັນຫຼັກການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອພັດທະນາສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ ສ້າງເມືອງໄຊສະຖານໃຫ້ກາຍເປັນເມືອງປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ ຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ສ້າງເງືອນໄຂໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ.

ຕະຫຼອດໄລຍະ 9 ປີຜ່ານມານີ້ ເມືອງໄຊສະຖານແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂື້ນ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ສຸມທືນຮອນເຂົ້າເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາບວກກັບຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ອື່ນໆ. ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດລົບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ຈໍານວນ 1.719 ຄອບຄົວ ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ 2.611 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 65,83%, ມີບ້ານຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກແລ້ວ 10 ບ້ານ, ປະກາດເປັນບ້ານແບບຢ່າງຢຸດຕິການຖາງປ່າເລື່ອນລອຍໄດ້ 4 ບ້ານ, ມີຫຼາຍຄອບຄົວຄ້າຂາຍບໍລິການ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂື້ນເປັນກ້າວໆ. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງ ແຕ່ລະບ້ານມີຜັງບ້ານທີ່ສວຍງາມ, ມີຖະໜົນຫົນທາງທຽວໄດ້ຕະຫຼອດປີ, ມີລະບົບໄຟຟ້ານໍາໃຊ້, ປະຊາຊົນສາມາດໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າເຮືອນກວມເຖິງ 74,51% ແລະ ມີລະບົບນໍ້າລິນນໍາໃຊ້.


ເວົ້າເຖິງທາງດ້ານວັດທະນະທໍາສັງຄົມກໍ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຕື່ນຕົວ ມີແນວຄິດຮັກຊາດຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ, ຮູ້ທໍາມາຫາກິນ, ຮູ້ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ ການອານຸລັກຮັກສາເອກະລັກຂອງເຜົ່າໄປຣ່ດີຂື້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເອກະລັກການນຸ່ງຖື, ການຂັບລໍາທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຜົ່າບຸນດອກແດງເຊິ່ງເປັນບຸນປະຈໍາປີຂອງເຜົ່າ, ສີລະປະດົນຕີຂອງເຜົ່າໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຂັບສະເລາະ, ຕ່ອຍເກິ່ງ ເຊິ່ງເປັນສີລະປະດົນຕີຂອງເຜົ່າມາແຕ່ເຊັ່ນປູ່ຍ່າຕາຍາຍ, ການເຊື່ອຖືງົມງວາຍແມ່ນໄດ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ, ຫັນມາເຂົ້າສູ່ການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ທົ່ວເມືອງມີສຸກສາລາ 7 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍເມືອງ 1 ແຫ່ງ. ດ້ານການສຶກສາກໍ່ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ທົ່ວເມືອງມີໂຮງຮຽນປະຖົມແບບຖາວອນ 21 ແຫ່ງ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ 6 ແຫ່ງ, ມັດທະຍົມຕອນປາຍ 2 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ 2 ແຫ່ງ, ອະນຸບານ 21 ແຫ່ງ. ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາທົວເມືອງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 0 - 2 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 7%, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 3 – 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 81, 9%, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 96, 7%, ຊັ້ນປະຖົມປະຕິບັດໄດ້ 97,4%ດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາຍຍິງ - ຊາຍ ປະຕິບັດໄດ້ 100%, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ 53,7%, ດັດຕາການເລື່ອນຊັ້ນ - ຈົບຊັ້ນປະຕິບັດໄດ້ 90,9%. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງການບໍາລຸງໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ໃນທົ່ວເມືອງທີ່ຍັງບໍ່ທັນຈົບ ມ7 ຕື່ມອີກ, ການສ້າງຄົວຄົວ ແລະ ບ້ານແບບຢ່າງດ້ານຕ່າງໆກໍ່ໄດ້ມີໜໍ່ແໜງເກີດຂື້ນເຊັ່ນ: ສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທໍາໄດ້ 1.682 ຄອບຄົວ,ສ້າງບ້ານວັດທະນະທໍາໄດ້ 2 ບ້ານ, ສ້າງຄອບຄົວແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້987 ຄອບຄົວ, ບ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ 8 ບ້ານ.ປະຈຸບັນເມືອງໄຊສະຖານທຽບໃສ່ກ່ອນການສ້າງຕັ້ງເມືອງແມ່ນໄດ້ມີການຮັບການພັດທະນາດີຂື້ນເປັນກ້າວໆ ເຊິ່ງເປັນໝາກຜົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ - ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ກໍ່ຄືການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ນມະຕິ X ຂອງພັກ, ມະຕິ VI ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມະຕິ I ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງໄຊສະຖານ. ບວກກັບຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນຂອງປະຊາຊົນ ຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືເມືອງໄຊສະຖານໃນປະຈຸບັນພ້ອມກັນພັດທະນາກ້າວຂື້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.


ເມືອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນເມືອງໜຶ່ງທີ່ທຸກຍາກກວ່າໝູ່ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກປະມານ 64 ກິໂລແມັດ. ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 896 ຕາຕະລາງກິໂລແມັດ, ໃນນີ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ 29.926,03 ເຮັກຕ່າ, ດິນປ່າໄມ້ 48.347 ເຮັກຕ່າ, ດິນປູກສ້າງ 433,77 ເຮັກຕ່າ ແລະ ດິນອື່ນໆ 1.158,75ກວ່າເຮັກຕ່າ. ເຂດພູດອຍກວມເອົາ 100 %. ອັດຕາຄວາມໜາແໜ້ນ 17 ຄົນຕໍ່ກິໂລຕາແມັດ.ມີປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມອາກາດເຢັນສະບາຍຕະຫຼອດປີ ທິດເໜືອຕິດກັບເມືອງຫົງສາ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງພຽງ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງໄຊຍະບູລີ ແລະ ທິດຕາເວັນຕັກຕິດກັບລາຊະອານາຈັກໄທ. ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 15.200 ຄົນ, ຍິງ 7.800 ຄົນ, ມີ 21 ບ້ານ, ມີ 2.611 ຫຼັງຄາເຮືອນ ແລະ ມີທັງໝົດ 2.611 ຄອບຄົວ. ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊົນເຜົ່າໄປຣ່ກວມເອົາ 99,06 % ສ່ວນເຜົ່າອື່ນແມ່ນມາເຮັດວຽກ, ເປັນໃຜ້, ເປັນເຂີຍ ແລະ ທໍາການຄ້າຂາຍ.ກ່ອນການສ້າງຕັ້ງເມືອງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນແມ່ນມີຄວາມລໍາບາກຫຼາຍ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີອາຊີບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ, ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ບໍ່ມີລະບົບໄຟຟ້ານໍາໃຊ້, ບໍ່ມີລະບົບນໍ້າລິນ, ການໄປມາຫາສູ່ກັນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຍ້ອນບໍ່ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມເຂົ້າເຖິງພາຍໃນບ້ານ, ມີການເຊື່ອຖືແບບງົມງວາຍ, ຮີດຄອງປະເພນີຍັງຍຶດຖືຮີດເກົ່າຄອງເດີມກົດໜ່ວງທ່ວງດຶງການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດສ່ວນເອກະລັການນຸ່ງຖືແມ່ນເອົາຂອງເຜົ່າອື່ນມານໍາໃຊ້, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກແມ່ນມີການປິ່ນປົວແບບຮີດຄອງປະເພນີຂອງເຜົ່າເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ບໍ່ທັນມີນໍ້າສະອາດນໍາໃຊ້, ບໍ່ທັນມີວິດຖ່າຍ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ປ່ອຍສັດຊະຊາຍ, ດ້ານການສຶກສາບໍ່ທັນມີໂຮງຮຽນແບບຖາວອນ, ຫ້ອງຮຽນບໍ່ພຽງພໍ, ມີພຽງໂຮງຮຽນປະຖົມ 18 ແຫ່ງ ແຕ່ລະໂຮງຮຽນແມ່ນມີພຽງແຕ່ 3 ຫ້ອງຮຽນ, ສ່ວນຫຼັງຄາແມ່ນມຸງດ້ວຍຫຍ້າຄາ ຫຼື ໃບຄໍ້, ມີຄູສອນພຽງແຕ່ 1 – 3 ຄົນເທົ່ານັ້ນ. ດ້ານເສດຖະກິດປະຊາຊົນໃນເມືອງກ່ອນແມ່ນມີຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກຫຼາຍ ມີຄອບຄົວທຸກຍາກກວມເຖິງ 95 % ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ. ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍຶດຖືອາຊີບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ, ການປູກຝັງລ້ຽງສັດກໍ່ແມ່ນຕາມມີຕາມເກີດບໍ່ຮູ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃນການປູກຝັງລ້ຽງສັດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນຍ້ອນພັກລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍ ໃນການພັດທະນາເຂດດັ່ງກ່າວສ້າງຕັ້ງເມືອງຂື້ນໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2009 ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນຍິ່ງໆຂື້ນ ໂດຍໄດ້ນໍາເອົາບັນດາຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ກໍານົດກັດລະບຽບນໍາມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ມະຕິກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VI ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ I ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງໄຊສະຖານ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກເປັນຫຼັກການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອພັດທະນາສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ ສ້າງເມືອງໄຊສະຖານໃຫ້ກາຍເປັນເມືອງປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ ຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ສ້າງເງືອນໄຂໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ.

ຕະຫຼອດໄລຍະ 9 ປີຜ່ານມານີ້ ເມືອງໄຊສະຖານແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂື້ນ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ສຸມທືນຮອນເຂົ້າເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາບວກກັບຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ອື່ນໆ. ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດລົບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ຈໍານວນ 1.719 ຄອບຄົວ ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ 2.611 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 65,83%, ມີບ້ານຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກແລ້ວ 10 ບ້ານ, ປະກາດເປັນບ້ານແບບຢ່າງຢຸດຕິການຖາງປ່າເລື່ອນລອຍໄດ້ 4 ບ້ານ, ມີຫຼາຍຄອບຄົວຄ້າຂາຍບໍລິການ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂື້ນເປັນກ້າວໆ. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງ ແຕ່ລະບ້ານມີຜັງບ້ານທີ່ສວຍງາມ, ມີຖະໜົນຫົນທາງທຽວໄດ້ຕະຫຼອດປີ, ມີລະບົບໄຟຟ້ານໍາໃຊ້, ປະຊາຊົນສາມາດໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າເຮືອນກວມເຖິງ 74,51% ແລະ ມີລະບົບນໍ້າລິນນໍາໃຊ້.ເວົ້າເຖິງທາງດ້ານວັດທະນະທໍາສັງຄົມກໍ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຕື່ນຕົວ ມີແນວຄິດຮັກຊາດຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ, ຮູ້ທໍາມາຫາກິນ, ຮູ້ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ ການອານຸລັກຮັກສາເອກະລັກຂອງເຜົ່າໄປຣ່ດີຂື້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເອກະລັກການນຸ່ງຖື, ການຂັບລໍາທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຜົ່າບຸນດອກແດງເຊິ່ງເປັນບຸນປະຈໍາປີຂອງເຜົ່າ, ສີລະປະດົນຕີຂອງເຜົ່າໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຂັບສະເລາະ, ຕ່ອຍເກິ່ງ ເຊິ່ງເປັນສີລະປະດົນຕີຂອງເຜົ່າມາແຕ່ເຊັ່ນປູ່ຍ່າຕາຍາຍ, ການເຊື່ອຖືງົມງວາຍແມ່ນໄດ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ, ຫັນມາເຂົ້າສູ່ການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ທົ່ວເມືອງມີສຸກສາລາ 7 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍເມືອງ 1 ແຫ່ງ. ດ້ານການສຶກສາກໍ່ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ທົ່ວເມືອງມີໂຮງຮຽນປະຖົມແບບຖາວອນ 21 ແຫ່ງ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ 6 ແຫ່ງ, ມັດທະຍົມຕອນປາຍ 2 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ 2 ແຫ່ງ, ອະນຸບານ 21 ແຫ່ງ. ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາທົວເມືອງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 0 - 2 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 7%, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 3 – 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 81, 9%, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 96, 7%, ຊັ້ນປະຖົມປະຕິບັດໄດ້ 97,4%ດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາຍຍິງ - ຊາຍ ປະຕິບັດໄດ້ 100%, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ 53,7%, ດັດຕາການເລື່ອນຊັ້ນ - ຈົບຊັ້ນປະຕິບັດໄດ້ 90,9%. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງການບໍາລຸງໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ໃນທົ່ວເມືອງທີ່ຍັງບໍ່ທັນຈົບ ມ7 ຕື່ມອີກ, ການສ້າງຄົວຄົວ ແລະ ບ້ານແບບຢ່າງດ້ານຕ່າງໆກໍ່ໄດ້ມີໜໍ່ແໜງເກີດຂື້ນເຊັ່ນ:

ສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທໍາໄດ້ 1.682 ຄອບຄົວ,ສ້າງບ້ານວັດທະນະທໍາໄດ້ 2 ບ້ານ, ສ້າງຄອບຄົວແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້987 ຄອບຄົວ, ບ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ 8 ບ້ານ.


ປະຈຸບັນເມືອງໄຊສະຖານທຽບໃສ່ກ່ອນການສ້າງຕັ້ງເມືອງແມ່ນໄດ້ມີການຮັບການພັດທະນາດີຂື້ນເປັນກ້າວໆ ເຊິ່ງເປັນໝາກຜົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ - ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ກໍ່ຄືການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ນມະຕິ X ຂອງພັກ, ມະຕິ VI ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມະຕິ I ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງໄຊສະຖານ. ບວກກັບຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນຂອງປະຊາຊົນ ຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືເມືອງໄຊສະຖານໃນປະຈຸບັນພ້ອມກັນພັດທະນາກ້າວຂື້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ຂໍ້ມູນ: ມີເດຍ ລາວ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
____No comments

Powered by Blogger.